Edukacja Ekologiczna

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W
2012 ROKU 


Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie umieszczono opracowanie „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2012 roku”. Przedstawione zostały w nim oceny podsumowujące wyniki badań i pomiarów wykonanych w 2012 roku w ramach państwowego monitoringu środowiska w zakresie następujących komponentów: powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, hałasu, pól elektromagnetycznych i przyrody. W publikacji przedstawiono także informacje o gospodarce odpadami w województwie mazowieckim oraz oddziaływaniu różnych źródeł emisji na poszczególne elementy środowiska.

 STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2012 ROKU

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Adam Ludwikowski - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2013-12-09 15:58:47 | Data modyfikacji: 2013-12-09 15:59:15.
Data wprowadzenia: 2013-12-09 15:58:47
Data modyfikacji: 2013-12-09 15:59:15
Autor: Adam Ludwikowski - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót