Edukacja Ekologiczna

ARCHITEKTURA I ROZWÓJ

Z początkiem lutego Powiat Legionowski przystąpił do realizacji kolejnego przedsięwzięcie finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt dotyczy świadomego kształtowania ładu przestrzennego przy udziale administracji, architektów i lokalnej społeczności.

Celem projektu pod nazwą „O architekturze w duchu zrównoważonego rozwoju” jest promocja nowoczesnych, ekologicznych i ekonomicznych technologii budowlanych a także podtrzymanie lokalnych tradycji architektonicznych i urbanistycznych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zalew Zegrzyński”, która obejmuje swoim zasięgiem powiat legionowski (Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew), powiat wołomiński (Radzymin, Dąbrówka) oraz powiat wyszkowski (Somianka).

Skąd pomysł i jakie działania?

Stosowanie nowatorskich rozwiązań w urbanistyce i architekturze, poszukiwanie technologicznych innowacji ukierunkowanych przede wszystkim na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii staje się priorytetem we współczesnym projektowaniu zarówno obiektów prywatnych jak i budynków użyteczności publicznej. Promując te nowoczesne technologie należy jednak pamiętać o lokalnych wzorcach architektonicznych a także miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  Dużym wyzwaniem dla architektów, projektantów i pracowników instytucji publicznych staje się zatem umiejętne połączenie lokalnych tradycji architektonicznych i urbanistycznych z nowoczesnymi ekologicznymi i co istotne ekonomicznymi rozwiązaniami. Co więcej osiągniecie optymalnego ładu przestrzennego na obszarze gmin zlokalizowanych wokół Jeziora Zegrzyńskiego jest niezwykle istotne także z punktu widzenia rozwoju turystyki i rekreacji tego obszaru. Dlatego też podejmowane w projekcie działania takie jak: organizacja konferencji, zarówno dla specjalistów jak i dla mieszkańców LGD, organizacja wystawy dobrych praktyk tj. ekologicznych rozwiązań stosowanych na terenie LGD a także wydanie ilustrowanego albumu poświęconego tradycjom architektonicznym tego obszaru zwiększy świadomość uczestników projektu odnośnie nowoczesnych rozwiązań w urbanistyce i architekturze wykorzystujących lokalne wzorce architektoniczne, co w dalszej perspektywie doprowadzi do osiągnięcia optymalnego ładu przestrzennego tego obszaru.

Wyznaczymy kierunek

Pierwsza konferencja zorganizowana zostanie 3 kwietnia br. i skierowana będzie do przedstawicieli władz lokalnych oraz architektów i projektantów działających na terenie LGD. Celem konferencji jest przedstawienie możliwości połączenie lokalnych tradycji architektonicznych i urbanistycznych z nowoczesnymi, ekologicznymi i ekonomicznymi rozwiązaniami stosowanymi w dzisiejszej architekturze, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia kształtowania ładu przestrzennego naszego terenu. Mamy nadzieję, że poruszona problematyka, dyskusja i wnioski nakreślą kierunek dalszych działań w tym zakresie.

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Druga, organizowana w ramach projektu, konferencja skierowana zostanie do szerszego grona odbiorców.  Do udziału w niej zaprosić pragniemy nie tylko pracowników gmin należących do LGD, ale także zainteresowanych mieszkańców oraz przedstawicieli przedsiębiorców i organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Konferencja zorganizowana zostanie 14 maja br., a w programie nie zabraknie takich zagadnień, jak oddziaływanie obiektów budowlanych na środowisko, stosowanie nowoczesnych rozwiązań ekologicznych w budownictwie oraz omówienie korzyści z ich zastosowania, efektywne wykorzystanie energii czy funkcjonowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Konferencja będzie także doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy reprezentantami administracji publicznej, mieszkańcami, przedstawicielami nauki, biznesu i organizacji pozarządowych, którym nie jest obojętna problematyka ładu przestrzennego tego obszaru. Podsumowaniem konferencji będzie wystawa dobrych praktyk tj. eko- i energooszczędnych rozwiązań architektonicznych stosowanych na naszym terenie. Dlatego zwracamy się do właścicieli gospodarstw ekologicznych, przedsiębiorców, oferujących usługi przyczyniające się do ochrony środowiska, a także mieszkańców, którzy korzystają z takich ekologicznych rozwiązań do współtworzenia wystawy. Czekamy m.in. na zdjęcia, filmy, projekty, makiety czy zestawy pokazowe. Warunkiem udziału w konferencji będzie wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na  stronie www.powiat-legionowski.pl w zakładce Fundusze zewnętrzne, projekt „O architekturze w duchu zrównoważonego rozwoju”.

Gdzie po informacje

Projekt uzyskał dofinansowanie  w ramach tzw. „małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Więcej szczegółowych informacji na temat wszystkich działań realizowanych w ramach projektu „O architekturze w duchu zrównoważonego rozwoju” udzielają pracownicy Wydziału Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Legionowie, tel. 22 764 04 26, e-mail: fundusze@powiat-legionowski.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja realizowana przez Powiat Legionowski pt. „O architekturze w duchu zrównoważonego rozwoju”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER z zakresu małych projektów w ramach
działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


Autor informacji
Marta Mostowska
Starostwo Powiatowe w Legionowie
Wydział Planowania i Rozwoju
tel. 22 764 04 26

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Marta Mostowska - Starostwo Powiatowe w Legionowie | Data wprowadzenia: 2014-03-13 10:27:27 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:44:22.
Data wprowadzenia: 2014-03-13 10:27:27
Data modyfikacji: 2014-03-27 09:44:22
Autor: Marta Mostowska - Starostwo Powiatowe w Legionowie
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót