UCHWAŁA NR 181/XIX/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE Z DNIA 22 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA „PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY RADZYMIN NA LATA 2012 – 2015”
2012-06-27 11:05:42
  ...więcej

RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI - PODSTAWOWE INFORMACJE
2012-06-01 09:37:31
  Zadaniem priorytetowym w ochronie środowiska do 2016 r.  na skalę kraju jest wyposażenie wszystkich większych miejscowości w nowoczesne, wysokosprawne oczyszczalnie ścieków, współpracujące z szeroko rozbudowa  ...więcej

11 maja - DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA
2012-05-11 13:31:05
11 maja Dzień Bez Śmiecenia Trafiłem do Recyklingu! – to hasło szóstej już edycji kampanii organizowanej przez Rekopol Organizacja Odzysku S.A. Tegoroczna kampania jest elementem programu współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochro  ...więcej

"DZIKIE WYSYPISKA - TO TAKŻE TWÓJ PROBLEM"
2012-04-03 09:05:21
  Trzeba przyznać, iż stan radzymińskich  lasów, nieużytków i poboczy dróg jest dowodem na to, że żadna kontrola administracyjna nie rozwiąże w pełni wszystkich problemów ze śmieciami. Czystość&nbs  ...więcej

SZANSA NA CZYSTĄ GMINĘ
2012-03-26 12:39:12
Choć wszystko na to wskazuje, że statystyczny Polak produkuje najprawdopodobniej tyle samo śmieci co jego sąsiad Niemiec czy Czech, to  nasza  dotychczasowa  gospodarka odpadami komunalnymi, odbiegała  od rozwiązań europejs  ...więcej

WYKORZYSTYWANIE ENERGII SŁONECZNEJ PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT INSTALACJI SOLARNYCH
2012-01-30 12:25:08
Niezmiernie cieszy fakt, że nowoczesne rozwiązania energetyczne są obiektem zainteresowania wielu Mieszkańców. A wzrastająca wiedza i świadomość ekologiczna  jest niezwykle istotną motywacją poszukiwania korzystnych i racjonalnych roz  ...więcej

SPALANIE ŚMIECI SPOSOBY WALKI Z TYM PROBLEMEM
2012-01-30 12:17:00
W sezonie zimowym odczuwamy nie tylko niską temperaturę , ale  i coraz bardziej  i coraz częściej  odory ze spalania odpadków w piecach domowych. Czy są jakieś skuteczne sposoby walki z tym procederem?Trzeba przede wszystkim z p  ...więcej

KAŻDY Z NAS MOŻE MIEĆ WPŁYW NA LOKALNĄ JAKOŚĆ POWIETRZA!
2012-01-23 11:12:38
Chronię klimat – chronię zdrowie! Ochrona klimatu, ochrona lokalnej jakości powietrza to przede wszystkim konkretne działania, które muszą być podjęte  nie tylko przez przedstawicieli wszystkich szczebli zarządzania ochroną śro  ...więcej

"ŚCIEKI BEZ FAKTURY"
2011-05-16 13:41:16
Niezgodna z prawem praktyka: „Ścieki bez faktury” Zgodnie z obowiązującym na terenie Gminy Radzymin Regulaminem utrzymania porządku i czystości właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania usuwania odpadów komu  ...więcej

Nie wypalajmy traw i pozostałości roślinnych! Podpalając zatruwasz i zabijasz!
2011-03-29 12:48:23
Wbrew prawu i logiceczyliMały ogień a wielkie straty Z przykrością należy przyznać, iż i w tym roku mamy do czynienia ze złą tradycją, z którą od lat walczą strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska tj. z bezmyślnym podpalani  ...więcej

NIEBEZPIECZNY PROCEDER – NIE PALMY ŚMIECI!
2011-03-04 11:14:35
Szczególnie w sezonie grzewczym, bardzo często czuć i widać czym wielu naszych mieszkańców ogrzewa swoje domy. W wielu paleniskach domowych pieców spala się bowiem wszystko, co tylko nadaje się do wyrzucenia na śmietnik.  Dla większo  ...więcej

ENERGIA ODNAWIALNA – CZYSTE ŚRODOWISKO, OPŁACALNY BIZNES
2011-01-12 10:44:57
Informacja dla Przedsiębiorców na temat funduszy europejskich na energię odnawialną Na podstawie otrzymanych materiałów miło mi poinformować, że Centrum Prawa Bankowego Informacji w partnerstwie z Polską Izbą Gospodarczą Energi  ...więcej

EKOLOGICZNE ASPEKTY W GMINIE RADZYMIN
2011-01-12 10:42:05
Gospodarowanie odpadami komunalnymi jest jednym z  podstawowych zadań gminy, mającym   na celu ochronę środowiska naturalnego.  Jest ono ściśle związane ze sprawami utrzymania porządku  i czystości,   unies  ...więcej

TEN OBCY EKOLOGICZNY WYMIAR MYŚLENIA?
2011-01-12 10:40:38
Samo bycie zwolennikiem poprawy czystości wód, ochrony lasów, czy zmniejszenia ilości odpadów nie wystarczy, jeśli nie wdraża się tego przesłania w życiu publicznym, zawodowym, we własnym domu i rodzinie.Trzeba przyznać, że proces zmiany  ...więcej

Pokazano 21 - 34 z 34
poprzednie