Górne stawki opłat

 
 Uchwała Nr 500/XXXVI/2010 w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych (traci moc z dniem 31 grudnia 2012r.)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Dominik Kaca | Data wprowadzenia: 2011-02-17 08:34:40 | Data modyfikacji: 2013-01-18 10:36:40.
Data wprowadzenia: 2011-02-17 08:34:40
Data modyfikacji: 2013-01-18 10:36:40
Autor: Dominik Kaca
Opublikowane przez: Anna Kotowska