Oświadczenia majątkowe

 
 JAK WYPEŁNIAĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - INFORMACJA DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2018-02-27 12:15:45 | Data modyfikacji: 2018-09-04 13:11:23.
 
 WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO - WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA GMINY, SKARBNIKA GMINY, KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY, OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ I CZŁONKA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSOBY WYDAJĄCEJ DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU WÓJTA1 (doc.)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2018-02-27 12:19:37.
 
 WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNEGO GMINY (doc.)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2018-02-27 12:17:48.

Zobacz:
   Burmistrz Krzysztof Chaciński
   I Zastępca Burmistrza Krzysztof Dobrzyniecki
   Sekretarz Gminy Adam Ślubowski
   Skarbnik Gminy Artur Goryszewski
   Radni kadencji 2018 - 2023
   Radni kadencji 2014 - 2018
   Radni kadencji 2010 - 2014
   Radni kadencji 2006 - 2010
   Radni kadencji 2002 - 2006
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Spółek Komunalnych
   Pracownicy Urzędu Gminy
   Oświadczenia majątkowe - archiwalne
Data wprowadzenia: 2018-02-27 12:17:48
Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO
Opublikowane przez: Anna Kotowska