OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W SPRAWIE POŁĄCZENIA SOŁECTW DYBÓW FOLWARK I STARY DYBÓW ORAZ UTWORZENIA SOŁECTWA DYBÓW GÓRKI
2019-01-07 16:34:54
Zgodnie z § 88 Statutu Gminy Radzymin (Uchwała Nr 8/III/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku&nb  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PODZIAŁU SOŁECTWA CEGIELNIA I SOŁECTWA CIEMNE ORAZ UTWORZENIA SOŁECTWA WAWRZYNA
2019-01-07 16:24:05
Zgodnie z § 88 Statutu Gminy Radzymin (Uchwała Nr 8/III/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z Uchwa  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY GRANIC SOŁECTW ARCIECHÓW I OPOLE
2019-01-07 16:17:55
  Zgodnie z § 88 Statutu Gminy Radzymin (Uchwała Nr 8/III/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku  ...więcej

Podziękowanie za udział w konsultacjach społecznych w sprawie rozbudowy ulicy Ułańskiej w Gminie Radzymin
2018-12-21 10:43:35
  Szanowni Państwo, w związku z przeprowadzoną w dniach od 11 do 20 grudnia 2018 r. ankietą konsultacyjną na temat rozbudowy ulicy Ułańskiej dziękujemy wszystkim Respondentom za poświęcenie swojego czasu, wypełnienie ankiety oraz pr  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ROZBUDOWY ULICY UŁAŃSKIEJ W GMINIE RADZYMIN
2018-11-30 09:07:30
  Na podstawie art. 5 a ust. 1 i ust. 2, art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Uchwały Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sp  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE GMINY RADZYMIN PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYMAGAŃ, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PROJEKT RADZYMIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2019
2018-11-19 14:17:21
Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.153.2018 z  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY RADZYMIN PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYMAGAŃ, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PROJEKT RADZYMIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2019
2018-11-13 11:42:46
  Szanowni Mieszkańcy! Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 005  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.154.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2018-11-09 10:49:57
Zarządzenie Nr 0050.154.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz po  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.153.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019
2018-11-09 10:26:13
Zarządzenie Nr 0050.153.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Radzymińskiego Budżetu  ...więcej

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi na 2019 rok - II etap
2018-09-21 12:50:43
  W imieniu Burmistrza Radzymina zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej   ...więcej

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok
2018-06-25 16:08:39
  Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 us  ...więcej

ROZPOCZĘCIE PRAC NAD PROJEKTEM PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK - I ETAP KONSULTACJI
2018-06-20 13:26:04
  Burmistrz Radzyminainformuje, że zostały rozpoczęte prace nad Programem współpracy Gminy Radzyminz organizacjami pozarządowymi na 2019 rok i zaprasza Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz gminy Radzymi  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY RADZYMIN (II etap)
2018-05-24 15:03:26
Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Radzymina Nr 0050.66.2018 z dn  ...więcej

Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi). Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
2018-05-24 14:59:54
*** Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi). Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY RADZYMIN (I etap)
2018-05-09 12:24:53
  Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Radzymina Nr 0050.66.2  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE:„PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RADZYMIN
2018-01-17 15:03:25
Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych i współtworzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2018 roku organizacje pozarządowe dział  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.114.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.104.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radzymin
2017-11-27 11:41:04
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW I TRYBU FINANSOWEGO WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE RADZYMIN
2017-11-24 11:40:34
  Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Radzymin. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Radzymina N  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW ORAZ TRYBU FINANSOWEGO WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE RADZYMIN
2017-11-09 12:07:08
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w terminie od 22 listopada do 5 grudnia  2017 roku odbędą się konsultacje społeczne  projektu uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sport  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE: „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK”
2017-09-15 11:54:58
Szanowni Państwo,  zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 108
następne