Zaproszenia do Konsultacji Społecznych
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przebiegu projektowanej Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzymin
2017-03-16 14:47:30
Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z  uchwałą Nr 570/XL/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 r.  w sprawie zasad i  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.23.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 10.03.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przebiegu projektowanej Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzymin
2017-03-16 14:11:41
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE: „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RADZYMIN
2017-01-31 13:16:49
Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych i współtworzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2017 roku organizacje pozarządowe dział  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE: „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 ROK”
2016-09-26 15:21:20
Szanowni Państwo,  zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.101.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 8 września 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
2016-09-08 13:36:55
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ
2016-07-05 10:20:59
Burmistrz Radzymina zaprasza mieszkańców Gminy Radzymin i organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie Gminy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteri&oa  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ
2016-06-20 15:49:56
Szanowni Mieszkańcy, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu  uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację  zadania publicznego w ramach inicjatywy l  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.80.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016-06-16 13:13:00
  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.79.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016-06-16 13:12:23
  ...więcej

Podziękowanie za udział w konsultacjach społecznych „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016- 2024”
2016-06-14 11:29:16
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK
2016-06-09 09:44:56
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż rozpoczynają się  prace nad przygotowaniem projektu Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi  na 2017 rok. W imieniu Burmistrza Radzymina, Pana Krzysztofa Chacińskieg  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY RADZYMIN NA LATA 2016 -2024”
2016-05-09 15:29:00
Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2024 ”. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.56.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 20.04.2016 r. w sprawi  ...więcej

ZAPROSZENIE DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DOTYCZĄCYCH PROJEKTU „PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY RADZYMIN NA LATA 2016 – 2024”
2016-04-21 09:21:16
Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolont  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU "PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY RADZYMIN NA LATA 2016-2024"
2016-04-21 09:02:46
Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024” Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE: „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RADZYMIN W 2016 ROKU”
2016-01-18 12:07:17
Szanowni Państwo,  zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych i współtworzenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi   oraz  zapobiegania  bezdomności zwierząt  na terenie&n  ...więcej

KONSULTACJE W SPRAWIE ZMIAN KURSOWANIA LINII BUSOWYCH
2015-11-28 12:47:45
Drodzy Mieszkańcy, Za kilka dni gmina Radzymin ogłosi przetarg na komunikację busową na terenie gminy Radzymin. Aktualnie gmina posiada kilka linii busowych obsługujących okoliczne miejscowości. Obserwacja linii o opinie pasażerów wsk  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY RADZYMIN NA LATA 2015 -2024 (Z PROJEKCJĄ DO ROKU 2030)
2015-11-19 15:34:15
Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2015 – 2024 (z projekcją do 2030 r.) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.140.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 30.10.2015 r. o  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2015 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2015 – 2024 ( z projekcją do roku 2030)
2015-11-06 10:40:36
  ...więcej

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY STRATEGICZNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA STRATEGI ROZWOJU GMINY RADZYMIN NA LATA 2015-2024 (Z PROJEKCJĄ DO ROKU 2030)
2015-10-01 10:57:12
Szanowni Państwo, w związku z kontynuacją prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2015-2024, zapraszamy Państwa na kolejne warsztaty metodyczne dotyczące przygotowania założeń do dokumentu strategicznego. Zasadniczym   ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.119.2015 Burmistrza Radzymina w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin dotyczących Radzymińskiego budżetu Obywatelskiego na rok 2016.
2015-09-21 17:52:29
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 93
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl