Zaproszenia, ogłoszenia o konsultacjach społecznych

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY STRATEGICZNE DOTYCZĄCE
OPRACOWANIA STRATEGI ROZWOJU GMINY RADZYMIN NA
LATA 2015-2024 (Z PROJEKCJĄ DO ROKU 2030) 

Szanowni Państwo,


w związku z kontynuacją prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2015-2024, zapraszamy Państwa na kolejne warsztaty metodyczne dotyczące przygotowania założeń do dokumentu strategicznego.


Zasadniczym celem planowanego spotkania jest wspólne przeprowadzenie Analizy SWOT dla obszaru Gminy Radzymin, która będzie obejmowała identyfikację mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wpływających na rozwój Gminy. Zanim dojdzie do realizacji różnorodnych przedsięwzięć, społeczności lokalne powinny aktywnie włączać się w proces budowy strategii rozwoju. Ma to bowiem być dokument społeczności i dla społeczności. Tylko wówczas będzie on w najwyższym stopniu dostosowany do miejscowych potrzeb. Przy jednoczesnym uwzględnieniu istniejących potencjałów – tak opracowana strategia zdecyduje o rozwoju społeczności i obszaru, na którym jest wdrażana. Warsztaty skierowane są do przedstawicieli różnych środowisk (pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, gminnych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, mieszkańców itp.).


Spotkanie odbędzie się w dni 8 października o godzinie 18.00 b.r. ( czwartek) w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2 (sala konferencyjna, pok. nr 23). W imieniu Organizatorów i swoim serdecznie Państwa zapraszam.


 


Z wyrazami szacunku,


Burmistrz Radzymina


/-/ Krzysztof Chaciński

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2015-10-01 10:57:12 | Data modyfikacji: 2015-10-01 10:58:24.
Data wprowadzenia: 2015-10-01 10:57:12
Data modyfikacji: 2015-10-01 10:58:24
Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka
« powrót