Zaproszenia, ogłoszenia o konsultacjach społecznych

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
DOTYCZĄCYCH PROJEKTU "PROGRAMU REWITALIZACJI
GMINY RADZYMIN NA LATA 2016-2024" 

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024” Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.56.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 20 kwietnia 2016 r. 
 
Celem konsultacji, o których mowa § 1 jest zebranie uwag, wniosków i opinii od mieszkańców, przedstawicieli sektora gospodarczego i społecznego z terenu Gminy Radzymin w sprawie projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024”.
Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i przeprowadza się je na terenie Gminy Radzymin.

 

Burmistrz
/-/ mgr Krzysztof Chaciński

 

Zarządzenie Nr 0050.56.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024”

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-04-21 09:02:46 | Data modyfikacji: 2016-04-21 09:03:42.
Data wprowadzenia: 2016-04-21 09:02:46
Data modyfikacji: 2016-04-21 09:03:42
Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót