Zaproszenia, ogłoszenia o konsultacjach społecznych

ZAPROSZENIE DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I
PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O
WOLONTARIACIE DOTYCZĄCYCH PROJEKTU „PROGRAMU
REWITALIZACJI GMINY RADZYMIN NA LATA 2016 –
2024” 

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024” zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.57.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024”.

 

Burmistrz
/-/ mgr Krzysztof Chaciński

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-04-21 09:21:16.
Data wprowadzenia: 2016-04-21 09:21:16
Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót