Zaproszenia, ogłoszenia o konsultacjach społecznych

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA PROGRAMU
WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż rozpoczynają się  prace nad przygotowaniem projektu Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi  na 2017 rok.

W imieniu Burmistrza Radzymina, Pana Krzysztofa Chacińskiego, zapraszam organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także Mieszkańców  Gminy,  zainteresowanych  działalnością  społecznie użyteczną, do udziału  w pracach nad przygotowaniem tego ważnego dokumentu.

Pragniemy, aby prace te były realizowane z jak najszerszym udziałem  przedstawicieli lokalnej społeczności - od  początkowego okresu tworzenia programu, w ramach pierwszego etapu partycypacyjnego modelu współpracy.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2016. Jest on dostępny na stronie http://bip.radzymin.pl w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym pn. „Program współpracy” lub w pok. nr 34 tut. Urzędu.

Uwagi do programu można zgłaszać poprzez wskazanie konkretnych propozycji  zmian, uzupełnień, weryfikacji zapisów itp. W tym celu prosimy o wykorzystanie formularza konsultacyjnego nr 1.  Każda organizacja ma także możliwość zgłoszenia do projektu programu swoich propozycji priorytetowego zadania publicznego.  W tym celu został przygotowany okolicznościowy formularz konsultacyjny Nr 2 i ankieta  konsultacyjna. Zachęcamy do  korzystania z przygotowanych  narzędzi konsultacyjnych. Wspólnie wypracowany program będzie poddany konsultacjom społecznym, których zasady i tryb zostaną określone w zarządzeniu Burmistrza - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwagi/wnioski do projektu programu na rok 2017 można zgłaszać  do 29 lipca 2016 r.

Udział zainteresowanych podmiotów we współtworzeniu tworzeniu  projektu programu współpracy daje podstawę na jak najlepsze dostosowanie jego treści do potrzeb i planów organizacji pozarządowych w następnym roku, a także daje nadzieję na sprawną i efektywną realizację zadań publicznych z zakresu  pożytku publicznego. 

Wypełnione formularze konsultacyjne i ankietę można odesłać na adres: hgrzelak@radzymin.pl lub odesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Ref. Partycypacji i Polityki Społecznej,
Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin,


lub przekazać osobiście do Biura Obsługi Interesanta, lub do pok.  nr 34 - w głównej siedzibie Urzędu przy Pl. T. Kościuszki 2.

Kierownik Referatu
Partycypacji i Polityki Społecznej
/-/ Halina Grzelak

Dane do kontaktu: nr tel. :22 786 62 92 wew. 163, kom.: 600 933 916,
e-mail: hgrzelak@radzymin.pl

Formularz konsultacji nr 1 - Propozycje zmian do Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Formularz konsultacji nr 2 - Propozycje do programu współpracy gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Ankieta konsultacyjna

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-06-09 09:44:56.
Data wprowadzenia: 2016-06-09 09:44:56
Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót