Zaproszenia, ogłoszenia o konsultacjach społecznych

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW I TRYBU
FINANSOWEGO WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE
RADZYMIN  

 

Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Radzymin.
 Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Radzymina Nr 0050.104.2017 z dnia 8 listopada 2017 r., upublicznionym w dniu  9 listopada 2017 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 0050.114.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 22 listopada 2017 r. w zakresie terminu konsultacji, określa się:

• termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 24 listopada 2017 roku
• termin zakończenia konsultacji na dzień: 7 grudnia 2017 roku

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

  1. uczestnictwa w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które jest zaplanowane na dzień 4 grudnia 2017 r. od godz. 18.00  do 19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2;
  2. zgłaszania  uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu uchwały otrzymanego pocztą elektroniczną (w szczególności dotyczy to Rady Sportu, klubów sportowych prowadzących na terenie gminy statutową działalność sportową oraz Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu);
  3. zgłaszania uwag, wniosków, opinii i propozycji do projektu uchwały umieszczonego na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz
    w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym;
  4. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu uchwały udostępnionego w siedzibie Urzędu w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej (pok. nr 34), na tablicy ogłoszeń  i w Biurze Obsługi Interesanta;
  5. osobą wyznaczoną do kontaktu jest Halina Grzelak, Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej (pok. nr 34, e-mail: hgrzelak@radzymin.pl, tel. : 22 667-68-52, kom. 600 933 916).

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza  konsultacji, który będzie dostępny razem z projektem uchwały na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl/, na stronie internetowej Urzędu www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym, a także  w siedzibie Urzędu: w pok. nr 34 lub Biurze Obsługi Interesanta. Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 5 grudnia 2017 r.  na adres e-mail: inforad@radzymin.pl lub hgrzelak@radzymin.pl, lub na adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki2, 05-250 Radzymin, lub faksem: 22 667-68-99 - z adnotacją w tytule: „Konsultacje projektu uchwały ws. sportu”, lub dostarczyć do pok. nr 34, lub do Biura Obsługi Interesanta.

Celem konsultacji jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli  organizacji pozarządowych  statutowo działających w obszarze sportu oraz zainteresowanych mieszkańców. Pozwoli to na uzgodnienie zapisów uchwały  w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co  bezpośrednio będzie się przekładało na  jakość i efektywność realizowanych zadań publicznych, a także na budowanie i umacnianie partnerstwa  pomiędzy samorządem a sektorem społecznym i pozarządowym  w naszej Gminie.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin

https://konsultacje.radzymin.pl, na stronie internetowej  www.radzymin.pl i   w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Dodatkowe informacje w zakresie konsultacji można uzyskać pod numerem tel. 22 667-68-52, kom. 600 933 916 lub za pośrednictwem poczty e-mail: hgrzelak@radzymin.pl lub osobiście w pok. nr 34 w głównej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2.

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach!

Burmistrz Radzymina
/-/ Krzysztof Chaciński

Opracowanie:
Halina Grzelak - kierownik Referatu  Partycypaucji i Polityki Społecznej

W załączeniu:

 

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radzymin

Formularz konsultacyjny

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2017-11-24 11:40:34 | Data modyfikacji: 2017-11-24 13:04:30.
Data wprowadzenia: 2017-11-24 11:40:34
Data modyfikacji: 2017-11-24 13:04:30
Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót