Zaproszenia, ogłoszenia o konsultacjach społecznych

Zarządzenie Nr 0050.114.2017 Burmistrza Radzymina
z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany
zarządzenia Nr 0050.104.2017 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie dotyczących projektu uchwały w
sprawie określenia warunków oraz trybu
finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie
Radzymin 
 Zarządzenie Nr 0050.114.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.104.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2017-11-27 11:41:04.
Data wprowadzenia: 2017-11-27 11:41:04
Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej
ObowižEzuje od: 2017-11-22
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót