ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ
2016-06-20 15:49:56
Szanowni Mieszkańcy, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu  uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację  zadania publicznego w ramach inicjatywy l  ...więcej

Podziękowanie za udział w konsultacjach społecznych „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016- 2024”
2016-06-14 11:29:16
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK
2016-06-09 09:44:56
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż rozpoczynają się  prace nad przygotowaniem projektu Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi  na 2017 rok. W imieniu Burmistrza Radzymina, Pana Krzysztofa Chacińskieg  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY RADZYMIN NA LATA 2016 -2024”
2016-05-09 15:29:00
Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2024 ”. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.56.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 20.04.2016 r. w sprawi  ...więcej

ZAPROSZENIE DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DOTYCZĄCYCH PROJEKTU „PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY RADZYMIN NA LATA 2016 – 2024”
2016-04-21 09:21:16
Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolont  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU "PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY RADZYMIN NA LATA 2016-2024"
2016-04-21 09:02:46
Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024” Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE: „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RADZYMIN W 2016 ROKU”
2016-01-18 12:07:17
Szanowni Państwo,  zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych i współtworzenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi   oraz  zapobiegania  bezdomności zwierząt  na terenie&n  ...więcej

KONSULTACJE W SPRAWIE ZMIAN KURSOWANIA LINII BUSOWYCH
2015-11-28 12:47:45
Drodzy Mieszkańcy, Za kilka dni gmina Radzymin ogłosi przetarg na komunikację busową na terenie gminy Radzymin. Aktualnie gmina posiada kilka linii busowych obsługujących okoliczne miejscowości. Obserwacja linii o opinie pasażerów wsk  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY RADZYMIN NA LATA 2015 -2024 (Z PROJEKCJĄ DO ROKU 2030)
2015-11-19 15:34:15
Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2015 – 2024 (z projekcją do 2030 r.) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.140.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 30.10.2015 r. o  ...więcej

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY STRATEGICZNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA STRATEGI ROZWOJU GMINY RADZYMIN NA LATA 2015-2024 (Z PROJEKCJĄ DO ROKU 2030)
2015-10-01 10:57:12
Szanowni Państwo, w związku z kontynuacją prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2015-2024, zapraszamy Państwa na kolejne warsztaty metodyczne dotyczące przygotowania założeń do dokumentu strategicznego. Zasadniczym   ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ˝Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi˝
2015-09-11 14:38:39
ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu uchwały w sprawie:  „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działal  ...więcej

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016 ROK
2015-09-09 19:05:53
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż rozpoczynają się  prace nad przygotowaniem projektu Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi  na 2016 rok. W imieniu Burmistrza Radzymina, Pana Krzysztofa Chaciń  ...więcej

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY STRATEGICZNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY RADZYMIN NA LATA 2015-2024 (Z PROJEKCJĄ DO ROKU 2030)
2015-09-09 13:53:15
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Gmina Radzymin rozpoczęła prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2015-2024 . Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest opracowanie celów strategicznych dla Gminy, a   ...więcej

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO DO 2025 ROKU projekt
2015-08-11 10:42:43
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE Konsultacje Słupno
2015-08-09 19:08:46
ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 5a w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), § 6 ust. 1 uchwały Nr 570/XL/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 r. w s  ...więcej

KONSULTACJE PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI
2015-08-05 15:29:07
  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.92.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Radzymin w sprawie projektu uchwał o podziale Sołectwa Nadma Stara i Sołectwa Słupno oraz konsultacji w sprawie nadania nowo powstałym sołectwom statutów
2015-07-22 13:12:06
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH NAD PRZYGOTOWANIEM PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016 ROK
2015-05-15 14:11:55
Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządoweoraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do  ...więcej

ZAPROSZENIE BURMISTRZA RADZYMINA DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH MIEJSC ROZMIESZCZENIA KAMER W PROJEKTOWANYM SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE GMINY RADZYMIN
2015-05-04 13:19:41
Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informuję, iż w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego podjąłem decyzję o rozpoczęciu prac projektowych budowy I etapu systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Radzymin.Głównym celem mo  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA Z DNIA 14 KWIETNIA 2015 ROKU O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY RADZYMIN NA LATA 2015 – 2030
2015-04-15 14:48:35
Na podstawie art.  19 ust. 6 ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012, poz.1059 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: „Projektu założeń do  planu  zaopatrze  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 103
poprzednie     następne