Zaproszenie na szkolenie dla rolników
2018-12-03 10:54:31
  ...więcej

Informacja dla producentów rolnych o bezpłatnym szkoleniu dotyczącym warunków obowiązujących przy uboju godpodarczym zwierząt
2018-09-25 14:04:51
  ...więcej

Informacja dla hodowców trzody chlewnej
2018-09-07 13:37:13
  W związku z pismem Inspekcji Weterynaryjnej znak PIW.ZZ.5200.67.2018 dotyczącym przeprowadzenia szkolenia z zasad bioasekuracji w związku ze zwalczaniem ASF i uwolnienia regionu od choroby Aujeszkyego świń, Urząd Miasta i Gminy Radzymin  ...więcej

INFROMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA REKOMPENSAT
2018-08-20 18:36:57
  Zgodnie z zapisem § 13 lit. E Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  ...więcej

INFORMACJA Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie nt. szkolenia dotyczącego warunków obowiązujących przy uboju gospodarczym zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz.U.UE z 2009r. nr L303/1)
2018-07-18 09:15:36
  ...więcej

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
2018-07-13 15:20:21
  ...więcej

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE SZACOWANIA SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH
2018-07-02 16:17:04
  Radzymin, dnia 2.07.2018r.ŚGO.6183.3.2018.MJS OBWIESZCZENIE W SPRAWIE SZACOWANIA SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH Na podstawie § 3 Regulaminu z dnia 5 czerwca 2018 r. dotyczącego działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowiec  ...więcej

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH
2018-04-09 14:46:44
  ...więcej

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO LEKARZA WETERYNARII W SPRAWIE WIOSENNEJ AKCJI OCHRONNYCH SZCZEPIEŃ LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2018 R.
2018-03-19 13:20:45
  W dniach od 20 marca do 20 kwietnia 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyjących doustną szczepionką. Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola, łąki z pomi  ...więcej

Zaproszenie na szkolenie na temat: „Zasady wypełniania wniosków i e-wniosków w ramach płatności bezpośrednich”
2018-03-02 10:52:35
  Urząd Miasta i Gminy Radzymin orazMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wołominiezaprasza na: Szkolenie na temat:„Zasady wypełniania wniosków i e-wniosków   ...więcej

Informacja dla producentów rolnych w sprawie zasad dotyczących składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2018 roku
2018-02-27 12:12:26
  ...więcej

Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części powiatu wołomińskiego
2018-01-17 08:05:10
  ...więcej

KOMUNIKAT
2017-12-06 08:29:52
  ŚGO. 6140.53.2017. MJS Radzymin dnia 05.12.2017 r. KOMUNIKAT W związku z trwającymi pracami nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na teren  ...więcej

Informacja dla posiadaczy drobiu dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
2017-11-27 10:09:46
W związku ze zbliżającym się czasem zwiększonego narażenia na wystąpienie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie przypomina, że obowiązujące są zapisy rozporządz  ...więcej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła
2017-11-24 14:13:42
  ...więcej

Informacja dla hodowców bydła w sprawie dobrowolnego przystąpienia programu zwalczania IBR/IPV oraz BVD MD
2017-11-24 14:10:55
  ...więcej

Rozporządzenie nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów legionowskiego, nowodworskiego i wołomińskiego
2017-11-23 15:05:57
  ...więcej

Prośba PLW o wzmożoną bioasekurację
2017-11-23 15:04:58
  ...więcej

Nakazy i zakazy obowiązujące na terenie skażonym ASF
2017-11-23 15:03:56
  ...więcej

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO LEKARZA WETERYNARII W SPRAWIE AKCJI OCHRONNYCH SZCZEPIEŃ LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2017 R
2017-09-01 14:28:01
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 108
następne