Informacje dla rolników

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii apeluje: Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki oraz człowiek nieprzestrzegający bezwzględnych zasad bioasekuracji.


Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:


̵ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;


̵ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;


̵ nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;


̵ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;


̵ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;


̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.


Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.


Do Państwa wiadomości przekazujemy dokumenty z dodatkową wiedzą nt. grypy ptaków (HPAI)


Ulotka informacyjna


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Marta Jusińska-Sołowiej | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:24:31.
Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:24:31
Autor: Marta Jusińska-Sołowiej
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót