Informacje dla przedsiębiorców

NOWE ZASADY SKŁADANIA WYBRANYCH PIT-ÓW DO
URZĘDÓW SKARBOWYCH 
 

- ra_20150108_urzadskarbowy_02.png

Ustawą z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563) wprowadzono obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek ten dotyczy następujących formularzy: PIT-11, PIT-40, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, PIT-4R, PIT-8AR i PIT-8C.

Wyjątkowo płatnicy, mogą składać deklaracje w formie dokumentu pisemnego, ale tylko w przypadku gdy są obowiązani sporządzić informacje lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników (nowy art. 45ba ust. 2 updof).

Takiego wyjątku nie stosuje się do biur rachunkowych, które w imieniu i na rzecz wymienionych płatników lub podmiotów składają deklaracje, informacje lub roczne obliczenie podatku. Biura rachunkowe mają obowiązek składać wskazane dokumenty podatkowe wyłącznie drogą elektroniczną. Ponadto płatnicy oraz podmioty, którzy wybrali składanie informacji PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-8C oraz rocznego obliczenia podatku - PIT-40 w formie dokumentu pisemnego, mają krótszy termin na przekazanie tych dokumentów do urzędu skarbowego. Obowiązani są je przesłać do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Natomiast w przypadku wymienionych dokumentów przekazywanych elektronicznie obowiązuje termin dotychczasowy, tj. do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Nowe regulacje mają zastosowanie do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) począwszy od 1 stycznia 2014 r.

Więcej informacji można znaleźć również pod adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl.

INFOLINIA PORTALU PODATKOWEGO, W TYM SYSTEMU E-DEKLARACJE

KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA
(pomoc w sprawie procedur składania deklaracji i problemów technicznych)
tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

POMOC TECHNICZNA PORTALU PODATKOWEGO, W TYM SYSTEMU  E-DEKLARACJE
e-mail: info.e-deklaracje@mf.gov.pl

Autor informacji:
Bożena Bereza
Kierownik IV Działu Obsługi Bezpośredniej
IV Dział Obsługi Bezpośredniej
Urząd Skarbowy w Wołominie

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bożena Bereza - Kierownik IV Działu Obsługi Bezpośredniej IV Dział Obsługi Bezpośredniej Urząd Skarbowy w Wołominie | Data wprowadzenia: 2015-01-08 11:25:06.
Data wprowadzenia: 2015-01-08 11:25:06
Autor: Bożena Bereza - Kierownik IV Działu Obsługi Bezpośredniej IV Dział Obsługi Bezpośredniej Urząd Skarbowy w Wołominie
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót