Informacje dla przedsiębiorców

KONKURS "LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU" 
 

- ra_20150721_konkurs_01.jpg

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie serdecznie zapraszają mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym samorząd terytorialny do wzięcia udziału w prestiżowym konkursie „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015”.

Konkurs organizowany jest już od 1994 roku w ramach promocji małej i średniej przedsiębiorczości. Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku” nadawany w ramach konkursu promuje szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamiczne firmy handlowe, produkcyjne i usługowe oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Wyróżnienie otrzymuje corocznie jedynie kilkanaście najlepszych firm.

Uroczyste wręczenie wyróżnień: Statuetek i Dyplomów „Lidera Przedsiębiorczości” odbędzie się w dniu 28 października 2015 r. w Warszawie, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, ul. Książęca 4 O patronat honorowy nad konkursem „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015” wystąpiliśmy do Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Pana Janusza Piechocińskiego oraz do Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika. O tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku” ubiegać mogą się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe oraz osoby i instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Przedsiębiorstwa i instytucje oceniane są w następujących kategoriach:
•Mikro przedsiębiorstwa - firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników
•Małe przedsiębiorstwa - firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników
•Średnie przedsiębiorstwa - firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników
•Instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym samorząd terytorialny

Przyznanie wyróżnień „Lidera Przedsiębiorczości Roku” odbywa się na zasadzie dwustopniowej kwalifikacji:
•Etap I – kompletowanie dokumentacji dotyczącej działalności i osiągnięć firmy, ocena formalna dokumentacji konkursowej.
•Etap II – ocena i weryfikacja kandydatów przeprowadzona przez Kapitułę Konkursu na podstawie zasad „Kryterium oceny formalnej i merytorycznej firm konkursu Lider Przedsiębiorczości Roku”, zatwierdzonej przez Kapitułę Konkursu oraz

Finał Konkursu – wybór najlepszych firm i nadanie im tytułu „Lider Przedsiębiorczości Roku”. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w Biurze Organizacyjnym Konkursu: ankiety  zgłoszeniowej oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej. Laureaci konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015” w ramach działań promocyjnych otrzymają:

1/ znak (logo) LIDERA w wersji elektronicznej na płycie CD – do wykorzystania w materiałach promocyjnych firmy (m.in. na papierze firmowym, dokumentach);
2/ możliwość promocji firmy na stronie internetowej Fundacji lub Izby (umieszczenie logo, nazwy firmy, linku do strony www) na okres 12 miesięcy, począwszy od dnia otrzymania wyróżnienia.

Promocją Konkursu i jego laureatów zajmą się nie tylko Organizatorzy, ale również media ogólnopolskie, regionalne, i lokalne, które obejmą patronat medialny nad imprezą. Zapraszamy serdecznie wszystkie mikro, małe i średnie firmy oraz samorząd terytorialny do ubiegania się o to wyróżnienie, obecnie znane i cenione oraz postrzegane jako oznaka prawdziwego sukcesu gospodarczego, zarówno w kręgach decydentów jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Na zgłoszenia kandydatów do tytułu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015” czekamy do dnia 25 września 2015 roku. Kompletną dokumentację konkursową wraz z załącznikami należy dostarczyć w formie drukowanej i elektronicznej. Proszę także o dostarczenie w formie elektronicznej 3-5 zdjęć promujących Państwa firmę.

Złożona dokumentacja powinna być odpowiednio zabezpieczona, oznakowana napisem „KONKURS LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2015” i dostarczona pocztą zwykłą lub kurierską do:
Biura Organizacyjnego konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”:
ul. Smocza 27,
01-048 Warszawa,
tel. 22 838-56-73, fax.22 838-35-53,
e-mail: oswiata@mirip.org.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Panią Dorotą Gromadzką na powyższy adres.

Regulamin konkursu Lider Przedsiębiorczości Roku 2015

Ankieta 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2015-07-21 08:52:02 | Data modyfikacji: 2015-07-21 08:52:30.
Data wprowadzenia: 2015-07-21 08:52:02
Data modyfikacji: 2015-07-21 08:52:30
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót