Informacje dla przedsiębiorców

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE! 
 

Szanowni Mieszkańcy,

w imieniu Lokalnej Grupy Działania „ Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” ( LGD ) oraz  Burmistrza Radzymina Pana Krzysztofa Chacińskiego serdecznie zapraszam na  bezpłatne szkolenie - spotkanie konsultacyjne adresowane do wszystkich Mieszkańców, zainteresowanych  szeroko rozumianym   lokalnym rozwojem  społeczno – gospodarczym:   przedstawicieli sektora  gospodarczego, społecznego i publicznego.

Celem,  spotkania jest przede wszystkim  przedstawienie informacji na temat  planowanego wsparcia ze środków unijnych dla różnego typu działań, w tym tworzeniem i rozwojem przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Dlaczego warto  wziąć udział w spotkaniu?
Dlatego, że rozwój naszej gminy:
• powinien być oparty o zdiagnozowane potrzeby i zaangażowanie społeczności lokalnej, na wypracowanej oddolnie strategii rozwoju.
• powinien uwzględniać lokalne potrzeby, lokalny potencjał, lokalne zasoby i zachęcać do wielosektorowego działania.

Wiąże się to bowiem z prawdziwą partycypacją publiczną i społeczną, która jest gwarantem podniesienia jakości życia. Służyć temu ma m. in. Lokalna Grupa  Działania „Partnerstwo  Zalewu Zegrzyńskiego ” -  stanowiąca formę partnerstwa publiczno-prywatnego, skoncentrowanego na  oddolnych inicjatywach mieszkańców, chcących aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności.  

Spotkanie odbędzie się 27 lipca 2015 roku w godz. 10.00-13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (lok. nr 23, I piętro)

ZAPRASZAMY!!!

Halina Grzelak – Referat Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, tel.: 600 933 916

- ra_20150709_unia_00.jpg

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2015-07-23 14:52:31.
Data wprowadzenia: 2015-07-23 14:52:31
Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót