RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH KONKURSU RPOWM/1.5/1/2014
2014-07-31 09:54:02
Od 30 lipca 2014r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU ) przyjmuje  wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjneg  ...więcej

INNOWATOR MAZOWSZA - VI EDYCJA KONKURSU INNOWATOR MAZOWSZA
2014-07-23 11:06:41
  Już po raz VI Samorząd Województwa Mazowieckiego nagrodzi ludzi i firmy, które nowatorskim podejściem starają się zmienić oblicze mazowieckiej gospodarki. Konkurs Innowator Mazowsza promuje innowacyjność real  ...więcej

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI
2014-07-14 12:23:59
Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoj  ...więcej

PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI ZAPISU NA BEZPŁATNE SZKOLENIA
2014-04-01 13:56:27
  Celem projektu jest popularyzacja działalności gospodarczej opierającej się na korzystaniu z szeroko rozumianych rozwiązań teleinformatycznych, zwłaszcza z możliwości jakie daje Internet. Taki sposób prowadzenia   ...więcej

OTWARCIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/8.1.2/2014 ZE ŚRODKÓW EFS PRIORYTETU VIII „REGIONALNE KADRY GOSPODARKI”, DZIAŁANIA 8.1: „ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE”, PODDZIAŁANIA 8.1.2 „WSPARCIE PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH W REGIONIE – PROJEKTY KONKURSOWE"
2014-03-31 16:26:36
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2  ...więcej

O ARCHITEKTURZE W DUCHU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
2014-03-31 15:49:30
Z początkiem lutego Powiat Legionowski przystąpił do realizacji kolejnego przedsięwzięcie finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt dotyczy świadomego kształtowania ładu przestrzennego przy udziale administracji, archit  ...więcej

NABÓR WNIOSKÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH, PRODUKCJA I SPRZEDAŻ ENERGII
2014-03-18 08:36:13
W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego można  składać wnioski o dofinansowanie do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do pr  ...więcej

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW!
2014-03-03 16:00:25
Rozpoczyna się realizacja projektu pod nazwą "E-biznes szansą rozwoju gospodarczego obszaru LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego". Powiat Legionowski uzyskał na ten cel dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Celem projek  ...więcej

50 000 ZŁ DOTACJI DLA FIRM
2014-02-21 13:13:56
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela dofinansowania w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną na terenie Rzec  ...więcej

DOFINANSOWANIE DLA FIRM W 2014 ROKU
2013-12-12 11:26:02
Przedsiębiorcy z całej Polski mogą ubiegać sie o dofinansowanie, które pomoże rozwinąć im skrzydła. O dotacje i wsparcie finansowe mogą sięgnąć zarówno przedsiębiorcy, którzy rozkręcają własny biznes jak również firmy o ugruntowa  ...więcej

PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
2013-12-05 12:13:47
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczek dla przedsiębiorców w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę w kwocie od 200 000 zł do 2 000 000 z  ...więcej

WŁASNA FIRMA ZE WSPARCIEM EFS III
2013-11-21 09:37:50
Fundacja Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołka 15 rozpoczęła realizację projektu "Własna firma ze wsparciem EFS III". Projekt kierowany jest do 70 osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego, które utraci  ...więcej

IV FORUM ROZWOJU MAZOWSZA
2013-11-13 14:49:58
  W dniach  14-15 listopada  2013 r. w  hali widowiskowo – sportowej „TORWAR” w Warszawie odbędzie się kolejna edycja, organizowanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych imprezy  ...więcej

POSTAW NA PRACĘ! – ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
2013-11-06 09:50:32
26 listopada 2013 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Postaw na pracę – potencjał niepublicznych agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych i korzyści ze współpracy". Konferencja realizowana jest w ramach projektu R  ...więcej

MAZOWIECKI BANK PROJEKTÓW
2013-10-18 10:54:31
Zapraszamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu, instytucje naukowe, jednostki badawczo – rozwojowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców do wspólnego tworzenia „Mazowieckiego Banku  ...więcej

JAK EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ PRZEDSIĘBIORSTWEM? WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW ERP W FIRMIE
2013-10-18 09:37:48
System ERP wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem. Może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania. Integruje procesy przedsiębiorstwa na wszystkich jego szczeblach. Umożliwia sprawne prowadzenie projektów, szybką wymianę informa  ...więcej

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW
2013-10-10 11:16:38
Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”wniosków w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębior  ...więcej

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
2013-10-10 11:03:40
Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w ramach środka 4.1,,Rozwój obszarów zależnych od ry  ...więcej

SZKOLENIA PRZED NABOREM WNIOSKÓW
2013-10-04 09:17:03
Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” zaprasza wszystkich zainteresowanych założeniem i rozwinięciem własnej działalności gospodarczej na szkolenie. Szkolenie dotyczące składania wniosków w rama  ...więcej

OPŁATY ŚRODOWISKOWE BEZ TAJEMNIC
2013-09-30 14:35:45
Opłaty za korzystanie ze środowiska są instrumentem ekonomicznym ochrony środowiska, a wpływy z tytułu przedmiotowych opłat służą finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w ramach funduszy ochrony środowis  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 91
poprzednie     następne