Osiągnięcia i nagrody

RANKING SAMORZĄDÓW 2006 


RADZYMIN W GRONIE NAJLEPSZYCH

W tegorocznym   Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” Radzymin znalazł się wśród grona najlepszych  gmin miejskich i miejsko – wiejskich, zajmując 14 pozycję w kraju. Warto przypomnieć, iż w Rankingu Samorządów 2005 nasza  gmina zajmowała  65 miejsce. To znaczy, iż w stosunkowo krótkim czasie prawie pięciokrotnie podwyższyliśmy  czynniki swojej  inwestycyjnej atrakcyjności. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Ranking „RZ” jest niezależną  oceną opartą na  wnikliwej analizie danych pochodzących z Ministerstwa Finansów dotyczących wszystkich gmin w Polsce (ok. 2,5 tys.). Podstawą weryfikacji są konkretne wskaźniki ( liczby) oraz obiektywny charakter przyjętych  kryteriów. Wyboru dokonała  niezależna kapituła , w której skład wchodzą przedstawiciele instytucji i środowisk  współpracujących z samorządami.
Zaliczenie Radzymina do grona najlepszych gmin w kraju  jest  efektem  prowadzonej przez Samorząd  polityki stopniowego podnoszenia poziomu życia mieszkańców poprzez wielokierunkowy i dynamiczny rozwój, przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

Halina Grzelak

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-08-24 12:47:54.
Data wprowadzenia: 2011-08-24 12:47:54
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót