Osiągnięcia i nagrody

GMINA RADZYMIN ZOSTAŁA LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU "GMINNY LIDER RECYKLINGU" 


 - ra_20130621_nagroda_02.jpg

Szczególne wyróżnienie. Wśród 21 nagrodzonych gmin w Polsce znalazła się Gmina Radzymin.

Miło nam poinformować, że nasza gmina została  wyróżniona  w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym w ramach Programu „Gminny Lider Recyklingu”, zorganizowanym po raz pierwszy przez Fundację Promocji Gmin Polskich we współpracy z Serwisem Samorządowym PAP, pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Senatu RP.

Zgodnie z regulaminem konkursu oceniano  zaangażowanie i wkład  lokalnego samorządu w organizowanie i rozwój selektywnej zbiórki oraz zagospodarowania odpadów komunalnych, z uwzględnieniem rodzajów  i frakcji segregacji, a także sposobu i skuteczności wdrażania  proekologicznych działań w tym zakresie. Spośród zgłoszonych 160 przykładów dobrych praktyk wybrano te,które zasługują na szczególne wyróżnienie. Jury konkursu wyłoniło 21 zwycięzców. Laureatom przyznana została statuetka „Gminnego Lidera Recyklingu”, wręczana uroczyście 17 czerwca br. w siedzibie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, podczas konferencji pod patronatem Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Statuetkę  dla naszej gminy odebrał, w imieniu Burmistrza Radzymina, Zastępca Burmistrza – Pan Andrzej Siarna.

Należy przy tym podkreślić, iż to prestiżowe wyróżnienie jest przede wszystkim sukcesem naszych mieszkańców - osiągniętym dzięki ich aktywności i zaangażowaniu w segregację śmieci u „źródła”,  w gospodarstwach domowych. Nieocenionym partnerem tut. Urzędu w upowszechnianiu idei zrównoważonego rozwoju  i ochrony środowiska są również radzymińskie szkoły, a także szeroko rozumiani partnerzy społeczni i gospodarczy – przedstawiciele sołectw, organizacji pozarządowych  i lokalnych firm.

Serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszej współpracy!

Mamy nadzieję, że dotychczasowe przedsięwzięcia w obszarze racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi zaowocują sukcesywnym zwiększaniem skali i poziomu odzysku i recyklingu odpadów, rozwojem inicjatyw przedsiębiorczości społecznej oraz partnerstwa międzysektorowego w tym obszarze, czyli realizacją idei zielonej gospodarki, społeczeństwa  ekorozwoju i recyklingu - w świetle  nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych, które wejdą w życie już  od 1 lipca  tego roku.
Jesteśmy również przekonani, iż upowszechniana dobra praktyka  pozwoli sprostać wymogom budowanego nowego gminnego systemu, opartego przede wszystkim na świadomości ekologicznej lokalnej społeczności, zdyscyplinowaniu i poczuciu współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jego zasoby.

 - ra_20130621_nagroda_01.jpg

Opracowanie:
Halina Grzelak- Sekretarz Gminy Radzymin

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak- Sekretarz Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2013-06-21 08:58:48.
Data wprowadzenia: 2013-06-21 08:58:48
Autor: Halina Grzelak- Sekretarz Gminy Radzymin
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót