Osiągnięcia i nagrody

GMINA RADZYMIN W CZOŁÓWCE STOPNIA ZAAWANSOWANIA
PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
FINANSOWYCH Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

 - ra_20121129_wodociagi_0000.jpg

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., której właścicielem jest Gmina Radzymin realizuje projekt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w gminie Radzymin” współfinansowany przez Unię Europejską. Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości ponad           30 km oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków o  lustrzane odbicie istniejącego obiektu oraz kompleksową modernizację starego ciągu technologicznego.

NFOŚiGW jest Instytucją Wdrażającą dla 24 projektów indywidualnych (ujętych w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych) oraz 45 projektów konkursowych (wybieranych w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Środowiska).
Poniższe tabele przedstawiają ranking projektów. Projekt realizowany przez Gminę Radzymin jest w czołówce projektów wdrażanych na terenie Polski.

W roku 2012 zostało wykorzystane 91%  kwoty dofinansowania zaplanowanego w grudniu 2011r., co świadczy o realizacji projektu zgodnie z harmonogramem robót budowlanych. Stawia to Radzymin na trzecim miejscu spośród 45 projektów realizowanych w trybie konkursowym i na szóstym z 69 projektów wdrażanych przez NFOŚiGW w Polsce.

 - ra_20121129_pwik_01.jpg

 - ra_20121129_pwik_02.jpg

Autor informacji:
Małgorzata Klimkiewicz
Prezes PWiK

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2013-10-03 09:06:59.
Data wprowadzenia: 2013-10-03 09:06:59
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót