Osiągnięcia i nagrody

GMINA RADZYMIN – WYRÓŻNIONA PODCZAS FORUM
NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU


3 grudnia 2013 roku Podczas Forum Nowoczesnego Samorządu w Warszawie, które odbyło się na początku grudnia br. Burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski odebrał prestiżowe wyróżnienie „Miasto i Gmina dbające o finanse mieszkańców 2013”  - za skuteczne działania na rzecz ochrony finansów samorządowych i poprawy bezpieczeństwa gospodarczego regionu.

Spotkanie samorządu z sektorem bankowym i instytucjami wspierającymi było zorganizowane we współpracy Związku Banków Polskich i pisma Europejski Doradca Samorządowy. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz samorządy jednostek administracji terytorialnej: Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP.

Forum Nowoczesnego Samorządu zgromadziło około 400 osób zainteresowanych poszukiwaniem rozwiązań finansowych i społecznych dla spraw ważnych na różnych szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.
Debatowano o tym, jak uczynić polskie miasta nowoczesne i przyjazne, o europejskich programach realizowanych w województwach, o strategicznym zarządzaniu oświatą oraz o tym, jak będzie można finansować nasze aspiracje w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej 2014 – 2020. Burmistrz  Zbigniew Piotrowski aktywnie uczestniczył w sesji, „Miasto nowoczesne i przyjazne”, jako prelegent i panelista, omawiając - na przykładzie naszej gminy -  problematykę  wpływu na rozwój społeczno - gospodarczy  sąsiedztwa dużego miasta - w aspekcie zarówno szans jak i barier. 


Autor informacji:
Halina Grzelak
Sekretarz Gminy

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-17 14:31:43.
Data wprowadzenia: 2013-12-17 14:31:43
Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót