Wiedza - Klucz do przyszłości

WIEDZA - KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI

Gmina Radzymin realizuje projekt „Wiedza – klucz do przyszłości"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Termin realizacji projektu od stycznia 2011 r. do listopada 2011 r.

Cel projektu: zapewnienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych możliwości rozwoju edukacyjnego oraz poprawy i wyrównania szans edukacyjnych poprzez udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych w szkołach.

Zgodnie z opracowaną chronologią zadań i przyjętym harmonogramem  uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta i gminy Radzymin mogą bezpłatnie uczestniczyć - w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 listopada 2011 r. - na terenie swojej szkoły w następujących zajęciach szkoleniowych:

a) nauka języka angielskiego, zakończona egzaminem TELC, w wymiarze 120 godzin,
b) nauka języka angielskiego, w wymiarze 60 godzin,
c) zajęcia komputerowe, zakończone egzaminem ECDL z czterech modułów, w wymiarze 120 godzin,
d) zajęcia komputerowe, w wymiarze 60 godzin,
e) zajęcia matematyczno-przyrodnicze, w wymiarze 60 godzin,
f) zajęcia wyrównujące, w wymiarze 30 godzin,
g) warsztaty psychologiczne, w wymiarze 5 godzin.

Ważnym elementem przedmiotowego przedsięwzięcia jest zakup komputerów wraz z projektorami multimedialnymi i tablic interaktywnych dla szkół oraz wykorzystanie zakupionych w poprzednich projektach: platformy do szkoleń e-learningowych, pozwalającej na sukcesywne wdrażanie szkoleń online jako stałego narzędzia dydaktycznego oraz tablic interaktywnych. Warto podkreślić, że budżecie projektu nie zapomniano o zabezpieczeniu pewnej puli środków na zapewnienie posiłków uczestnikom szkoleń oraz na odwożenie części uczniów po zajęciach.

Koordynator Projektu – Pani Małgorzata Osiecka-Chmielewska
Zastępca Koordynatora Projektu – Pani Hanna Baryłka

Koordynatorzy szkolni:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ppłk pil. Mariana Pisarka w Radzyminie; 05-250 Radzymin ul. 11 Listopada – K. Marzec
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Słupnie; 05-250 Radzymin ul. Szkolna 3 – J. Smoczyńska
3. Szkoła Podstawowa  im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie; 05-261 Nadma ul. Szkolna 7 – K. Tymczyszyn
4. Zespół Szkolno–Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem; 05-250 Radzymin Ciemne 113 – R. Majewska
5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyminie; 05-250 Radzymin ul. Marii Konopnickiej 24 – K. Czuba
6. Gimnazjum nr 2 w Radzyminie; 05-250 Radzymin ul. Marii Konopnickiej 24 – K. Czuba
7. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej; 05-250 Radzymin Al. Jana Pawła II 14 – E. Pietrzak
8. Gimnazjum w Słupnie; 05-250 Radzymin Al. Jana Pawła II 14 – E. Hańczyk
9. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej; 05-255 Stare Załubice – B. Stwora
10. Gimnazjum w Starych Załubicach; 05-255 Stare Załubice – B. Stwora
11. Gimnazjum Nr 1 w Radzyminie; 05-250 Radzymin ul. 11 Listopada 2 – E. Wnuk.

Biuro Projektu: Zespół Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej
ul. M. Konopnickiej 24, 05-250 Radzymin;
tel./fax (22)786-50-30

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-08-24 12:57:58 | Data modyfikacji: 2011-08-24 12:59:44.
Data wprowadzenia: 2011-08-24 12:57:58
Data modyfikacji: 2011-08-24 12:59:44
Opublikowane przez: Anna Kotowska