Komunikaty i Ogłoszenia
Wykaz osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
2016-06-10 09:18:38
  ...więcej

WYKAZ ROLNIKÓW KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS W 2015 ROKU
2016-05-16 11:38:03
  ...więcej

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO ULGI W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN W OKRESIE OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2016-05-16 11:36:29
  ...więcej

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO ULG W SPŁACIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2016-05-16 11:34:08
  ...więcej

OGŁOSZENIE - GMINA RADZYMIN ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT W POSTĘPOWANIU, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY RADZYMIN
2015-11-10 10:27:47
Zamawiający (emitent):Gmina Radzymin, reprezentowana przez Burmistrza RadzyminaDziałając na podstawie § 7 Uchwały Nr 16/IV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2015r., § 3 Uchwały Nr 115/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzymin  ...więcej

Wykaz osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
2015-05-20 09:55:13
  ...więcej

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH KTÓRYM UDZIELONO ULG W OPŁATACH ZA ODPADY KOMUNALNE W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
2015-05-11 14:54:18
  ...więcej

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH,KTÓRYM UDZIELONO ULG W SPŁACIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
2015-05-08 10:09:18
  ...więcej

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO ULG W SPŁACIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
2015-05-08 10:06:13
  ...więcej

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO ULG W SPŁACIE ZALEGLEGŁOŚCI PODATKOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
2015-05-08 10:02:15
  ...więcej

WYKAZ ROLNIKÓW KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS W 2014 ROKU
2015-05-08 09:56:40
  ...więcej

WYKAZ ROLNIKÓW KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ –ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2012 R.
2013-06-06 12:24:29
  ...więcej

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO ULGI W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, ORAZ W PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W OKRESIE OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
2013-06-06 12:12:14
  ...więcej

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE W OKRESIE OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 POW. 500ZŁ
2013-06-06 12:06:51
  ...więcej

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
2013-06-06 12:02:39
  ...więcej

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE ZAKRESU UDZIELANIA ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNO – PRAWNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU
2012-04-18 12:45:46
  ...więcej

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO ULGI W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN W OKRESIE OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
2012-04-16 13:37:11
  ...więcej

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE W OKRESIE OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
2012-04-16 13:34:41
  ...więcej

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH KTÓRYM UDZIELONO NASTĘPUJĄCYCH ULG W ZAKRESIE PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ZA ROK 2011
2012-04-16 13:30:34
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO CZYNNEGO UDZIAŁU W TWORZENIU BUDŻETU ORAZ SKŁADANIA WNIOSKÓW (OFERT) Z PROPOZYCJĄ UJĘCIA W JEGO PROJEKCIE
2011-09-26 15:04:47
Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac związanych z opracowaniem projektu budżetu na rok  2012 zapraszam  –  zgodnie z przyjętą uchwałą Nr 585/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 07.09.2010r. w sprawie p  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 20

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl