ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY RADZYMIN
2018-10-25 09:00:05
  OGŁOSZENIE Zamawiający (emitent): Gmina Radzymin, reprezentowana przez Burmistrza Radzymina Działając na podstawie § 7 Uchwały Nr 624/LIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 sierpnia 2018 r., w sprawie emisji obligacj  ...więcej

OGŁOSZENIE
2018-05-30 14:47:30
Zamawiający (emitent):Gmina Radzymin, reprezentowana przez Burmistrza Radzymina Działając na podstawie § 7 Uchwały Nr 524/XLV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2017 r., w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określeni  ...więcej

WYKAZ ROLNIKÓW KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS W 2017 ROKU
2018-05-21 13:00:08
  ...więcej

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO ULGI W SPŁACIE ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, W PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU OD OSÓB FIZYCZNYCH W OKRESIE OD 01.01. DO 31.12.2017 R.
2018-05-21 12:56:41
  ...więcej

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO ULG W SPŁACIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W OKRESIE OD 01.01. DO 31.12.2017 R.
2018-05-21 12:55:10
  ...więcej

OGŁOSZENIE Zamawiający: Gmina Radzymin zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wybóragenta emisji obligacji Gminy Radzymin.
2017-09-08 12:40:56
OGŁOSZENIE Zamawiający (emitent):Gmina Radzymin, reprezentowana przez BurmistrzaRadzyminaDziałając na podstawie § 7 Uchwały Nr 425/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29maja 2017 r., w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz o  ...więcej

WYKAZ ROLNIKÓW KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS W 2016 ROKU
2017-05-24 09:55:53
  ...więcej

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO ULG W SPŁACIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2017-05-24 09:53:15
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
2016-06-10 09:18:38
  ...więcej

WYKAZ ROLNIKÓW KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS W 2015 ROKU
2016-05-16 11:38:03
  ...więcej

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO ULGI W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN W OKRESIE OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2016-05-16 11:36:29
  ...więcej

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO ULG W SPŁACIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2016-05-16 11:34:08
  ...więcej

OGŁOSZENIE - GMINA RADZYMIN ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT W POSTĘPOWANIU, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY RADZYMIN
2015-11-10 10:27:47
Zamawiający (emitent):Gmina Radzymin, reprezentowana przez Burmistrza RadzyminaDziałając na podstawie § 7 Uchwały Nr 16/IV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2015r., § 3 Uchwały Nr 115/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzymin  ...więcej

Wykaz osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
2015-05-20 09:55:13
  ...więcej

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH KTÓRYM UDZIELONO ULG W OPŁATACH ZA ODPADY KOMUNALNE W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
2015-05-11 14:54:18
  ...więcej

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH,KTÓRYM UDZIELONO ULG W SPŁACIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
2015-05-08 10:09:18
  ...więcej

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO ULG W SPŁACIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
2015-05-08 10:06:13
  ...więcej

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO ULG W SPŁACIE ZALEGLEGŁOŚCI PODATKOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
2015-05-08 10:02:15
  ...więcej

WYKAZ ROLNIKÓW KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS W 2014 ROKU
2015-05-08 09:56:40
  ...więcej

WYKAZ ROLNIKÓW KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ –ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2012 R.
2013-06-06 12:24:29
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 28
następne