WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO ULGI W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, ORAZ W PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W OKRESIE OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
2013-06-06 12:12:14
  ...więcej

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE W OKRESIE OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 POW. 500ZŁ
2013-06-06 12:06:51
  ...więcej

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
2013-06-06 12:02:39
  ...więcej

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE ZAKRESU UDZIELANIA ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNO – PRAWNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU
2012-04-18 12:45:46
  ...więcej

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO ULGI W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN W OKRESIE OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
2012-04-16 13:37:11
  ...więcej

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE W OKRESIE OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
2012-04-16 13:34:41
  ...więcej

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH KTÓRYM UDZIELONO NASTĘPUJĄCYCH ULG W ZAKRESIE PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ZA ROK 2011
2012-04-16 13:30:34
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO CZYNNEGO UDZIAŁU W TWORZENIU BUDŻETU ORAZ SKŁADANIA WNIOSKÓW (OFERT) Z PROPOZYCJĄ UJĘCIA W JEGO PROJEKCIE
2011-09-26 15:04:47
Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac związanych z opracowaniem projektu budżetu na rok  2012 zapraszam  –  zgodnie z przyjętą uchwałą Nr 585/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 07.09.2010r. w sprawie p  ...więcej

Pokazano 21 - 28 z 28
poprzednie