Akty prawa miejscowego

Proszę uruchomić wyszukiwanie zaawansowane.
W organ wydający wpisać Radzymin i nacisnąć przycisk szukaj


Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1473) informujemy, że Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego dostępny jest pod adresem

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-11-28 12:46:26 | Data modyfikacji: 2016-10-18 15:33:10.

***

Zbiór aktów prawa miejscowego uchwalonych w postaci elektronicznej dostępny jest na stronach Zintegrowanego Portalu Prawa Miejscowego.

UWAGA!
Aby otworzyć plik LAPX pobierz bezpłatną przeglądarkę
*lapx - format plików Edytora Aktów Prawnych XML, są to pliki XML podpisane elektronicznie

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-11-29 13:08:35 | Data modyfikacji: 2011-11-29 13:09:07.

***

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1473) informujemy, że Dziennik Ustaw dostępny jest pod adresem:

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-11-28 12:54:12 | Data modyfikacji: 2011-11-28 12:55:13.

***

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1473) informujemy, że Monitor Polski dostępny jest pod adresem:

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-11-28 12:56:03 | Data modyfikacji: 2011-11-28 12:56:43.
Data wprowadzenia: 2011-11-28 12:56:03
Data modyfikacji: 2011-11-28 12:56:43
Autor: Anna Kotowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska