Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 


Burmistrz Radzymina odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Arciechów gmina Radzymin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 32  o powierzchni 0,21 ha, stanowiącej własność Gminy Radzymin na podstawie decyzji Wojewody Warszawskiego Nr 45354 z dnia 16.09.1994r.

Powodem odwołania przetargu jest złożenie do tut. Urzędu wniosku o zmianę decyzji, na podstawie której przedmiotowa nieruchomość przeszła na rzecz Państwa.

Radzymin, 3 października 2011r.

Burmistrz Radzymina
/-/ Zbigniew Piotrowski

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta | Data wprowadzenia: 2011-10-05 08:05:31 | Data modyfikacji: 2011-12-20 11:57:29.
Data wprowadzenia: 2011-10-05 08:05:31
Data modyfikacji: 2011-12-20 11:57:29
Autor: Anna Berta
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót