2012 rok

 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Straż Miejska w Radzyminie

Wojewoda Mazowiecki

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

23.05.2012
30.05.2012

Realizacja ustawowych obowiązków przez funkcjonariuszy

Protokół kontroli 

Wystąpienie pokontrolne

Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2012-06-25 15:30:32 | Data modyfikacji: 2012-07-05 15:21:48.
 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnie-
nia
1 Sam. Stan. ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Wojewoda Mazowiecki

Wydział Kontroli

08.03.2012
15.03.2012

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Wystąpienie pokontrolne Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2012-11-08 12:27:38 | Data modyfikacji: 2012-11-08 12:30:37.
Data wprowadzenia: 2012-11-08 12:27:38
Data modyfikacji: 2012-11-08 12:30:37
Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO
Opublikowane przez: Anna Kotowska