INFORMACJA DOTYCZĄCA LOKALIZACJI PUNKTÓW GROMADZENIA ODPADÓW DLA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK REKREACYJNYCH i OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH
2018-05-21 14:25:15
 2018 ROK   INFORMACJA DLA WŁAŚCICELI DZIAŁEK REKREACYJNYCH Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku  w Gminie Radzymin, sezon działkowy trwa od kwietnia do 30 listopada.Po tym term  ...więcej

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH KTÓRYM UDZIELONO ULG W SPŁACIE ZALEGŁOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE W OKRESIE OD 01.01.2017 ROKU DO 31.12.2017 ROKU
2018-05-21 14:21:31
  ...więcej

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH KTÓRYM UDZIELONO ULG W SPŁACIE ZALEGŁOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE W OKRESIE OD 01.01.2016 ROKU DO 31.12.2016 ROKU
2017-05-24 10:10:34
  ...więcej

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK REKREACYJNYCH
2017-04-06 08:54:15
Radzymin, dn. 05 kwietnia  2017 r.      Szanowni Państwo W związku z faktem, że do pojemników na odpady biodegradowalne wrzucana jest ściółka leśna, uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą o lasach,  ...więcej

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK REKREACYJNYCH
2016-05-31 15:01:43
Szanowni Państwo Urząd Miasta i Gminy Radzymin informuje, że odpady komunalne z działek rekreacyjnych należy segregować zgodnie z oznaczeniami pojemników. Ponadto informujemy, że pojemniki te i teren wokół nich nie służą do   ...więcej

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO ULG W OPŁATACH ZA ODPADY KOMUNALNE, W OKRESIE OD 01.01.2015 ROKU DO 31.12.2015 ROKU
2016-05-16 18:43:20
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA
2015-12-31 10:54:00
BURMISTRZ RADZYMINA                                      &nb  ...więcej

INFORMACJA W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK REKREACYJNYCH (LETNISKOWYCH), POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY RADZYMIN
2015-09-09 19:39:23
Szanowni Państwo! Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach Rada Miejska w Radzyminie ustaliła zryczałtowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ...więcej

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH KTÓRYM UDZIELONO ULG W OPŁATACH ZA ODPADY KOMUNALNE W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
2015-05-11 14:56:47
  ...więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻENIA DEKLARACJI Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
2014-11-27 11:20:49
Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2015 roku, zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Radzyminie uchwałami, postanowiono o odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na  ...więcej

„OPŁATA ŚMIECIOWA” W 2014 ROKU - INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
2014-02-12 14:51:51
Szanowni Państwo, Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie uprzejmie  informuje, że  stawka za wywóz odpadów w 2014 roku nie uległa zmianie. Opłaty, których wysokość jest ustalona na podstawie złożonych przez  ...więcej

NOWY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
2013-12-02 11:36:10
Informujemy Mieszkańców Gminy Radzymin, że od dnia 04 grudnia 2013 roku zostanie uruchomiony nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Komunalnej 8 w Radzyminie. Punkt Selektywnego Zbiera  ...więcej

INFORMACJA O DOSTARCZANIU POJEMNIKÓW NA ODPADY ZMIESZANE
2013-11-18 11:39:04
  Szanowni Mieszkańcy Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie informuje Mieszkańców, którzy do chwili obecnej nie otrzymali pojemników na odpady zmieszane, że pojemniki  zostaną dostarczone przez firmę P.P.U.H. IMPERF w dniu odbioru od  ...więcej

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY RADZYMIN
2013-07-11 09:05:18
  HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY RADZYMIN    ...więcej

WNOSZENIE OPŁAT ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADZYMIN
2013-07-09 14:09:56
  -  WPŁATY TYLKO NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA „ŚMIECIOWEGO”-   SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY RADZYMIN, uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2013 roku wszelkie wpłaty za odbiór  i zagospodarowanie od  ...więcej

KOMUNIKAT BURMISTRZA RADZYMINA
2013-07-08 10:27:58
  Szanowni Mieszkańcy! Uprzejmie informuje się, że: ODBIÓR ODPADÓW Worki na odpady segregowane i na odpady zmieszane,  dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin,  ...więcej

NASZE PRIORYTETY W GOSPODARCE ODPADAMI
2013-06-26 12:33:30
Współczesne społeczeństwo konsumpcyjne wytwarza odpady, które stanowią dla przyrody "balast nie do przetworzenia na całe stulecia". Od  "śmierci we własnym sosie" może nas jedynie  uchronić  tzw.  zrównoważony roz  ...więcej

INFORMACJA
2013-06-17 10:48:40
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Radzymin! Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przypomina, że dnia 10 maja 2013 r. upłynął termin złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie od  ...więcej

OD 1 LIPCA 2013 ROKU ZACZYNA OBOWIĄZYWAĆ NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RADZYMIN
2013-06-14 14:13:49
Szanowni Mieszkańcy!  Odpady to jeden z najpoważniejszych problemów współczesności, nierozerwalnie związany z egzystencją człowieka, Wszyscy  je wytwarzamy  i wszyscy musimy dążyć do właściwego z&nbs  ...więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA UCHWAŁ W SPRAWIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
2013-03-05 15:52:21
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) nakładającą na gminy obowiązek przejęcia odpadów od mieszkańców, Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie infor  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 31
następne