Uchwały RIO w Warszawie

 
 Uchwała Nr Wa.435.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzymin na lata 2018-2027

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: RIO w Warszawie | Data wprowadzenia: 2017-12-15 12:14:50.
 
 Uchwała Nr Wa.434.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały budżetowej Gminy Radzymin na 2018 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: RIO w Warszawie | Data wprowadzenia: 2017-12-15 12:13:48.
 
 Uchwała Nr Wa.304.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 wrzesnia 2016 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin za pierwsze półrocze 2016 roku

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: RIO w Warszawie | Data wprowadzenia: 2016-09-27 08:45:10.
 
 Uchwała Nr Wa.146.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2015 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: RIO w Warszawie | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:49:27.
 
 Uchwała Nr Wa.355.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały budżetowej Gminy Radzymin na 2015 rok, 2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Radzymin na 2015 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: RIO w Warszawie | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:36:57.
 
 Uchwała Nr Wa.355.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały budżetowej Gminy radzymin na 2015 rok i opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Radzymin na 2015 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: RIO w Warszawie | Data wprowadzenia: 2015-01-26 16:09:18.
 
 Uchwała Nr Wa.354.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzymin na lata 2015 - 2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: RIO w Warszawie | Data wprowadzenia: 2015-01-26 16:08:39.
 
 Uchwała Nr Wa.366.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-04-19 12:01:27 | Data modyfikacji: 2013-12-13 12:55:08.
 
 Uchwała Nr 5.83.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Radzymin na rok 2012

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: RIO w Warszawie | Data wprowadzenia: 2012-03-12 12:33:04.
 
 Uchwała Nr Wa.279.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 wrzesnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Radzymina informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy radzymin za pierwsze półrocze 2014 roku

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-12-04 11:30:05.
Data wprowadzenia: 2014-12-04 11:30:05
Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy
Opublikowane przez: Anna Kotowska