Obwieszczenia Marszałka, Starosty, Burmistrza, Wójta
Obwieszczenia Marszałka, Starosty, Burmistrza, Wójta
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 14 kwietnia 2017 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża SOKOŁÓWEK zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych 65, 66/4 oraz 66/5 obręb Teodorów - Sokołówek w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 14:44:53.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4330W na odcinku - przejazd PKP w Radzyminie - Łąki - granica Powiatu Wołomińskiego"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Wojtkowska - Wydział Budownictwa Starostwo Powiatowe w Wołominie | Data wprowadzenia: 2017-04-13 08:09:15.
 
 Zawiadomienie o toczącym się przed Marszałkiem Województwa Mazowieckiego postępowaniu administracyjnym, wszczętym na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek - Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-04-10 12:33:09.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 20 marca 2017 roku dot. wydanego postanowienia nr 3/2017 Wójta Gminy Dąbrówka stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża SOKOŁÓWEK zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych 65. 66/4 oraz 66/5 obręb Teodorów - Sokołówek w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Aleksandra Pazio | Data wprowadzenia: 2017-03-27 16:45:18.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4301W (ul. Wolicka) w m. Arciechów, gm. Radzymin, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4338W do działki nr 533”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Barbara Koszelak - Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie | Data wprowadzenia: 2017-03-16 08:48:45.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wydania w dniu 24 lutego 2017 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Jacka Garbacza, decyzji Nr 7pz/2017 znak WAB.6740.14.48.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi powiatowej nr 4306W w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej nr 4306W, gmina Radzymin”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Wojtkowska - Wydział Budownictwa Starostwo Powiatowe w Wołominie | Data wprowadzenia: 2017-03-09 08:13:37.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Wołomina z dnia 17 lutego 2017 r. o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2017-02-28 12:23:30.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ew. 9 obręb 01-05 w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Kostrzewa - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-02-17 08:19:01.
 
 OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU 05-06 W RADZYMINIE

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-02-15 13:53:21.
 
 Obwieszczenie o podjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały nr 196/16 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-02-07 13:52:14.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Załubice na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-02-06 15:00:41.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Łosie na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-02-06 14:59:24.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Rafała Piotrowskiego, postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.53.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: ,,Rozbudowie drogi powiatowej nr 4330W na odcinku - przejazd PKP w Radzyminie - Łąki - granica Powiatu Wołomińskiego"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek - referat Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-02-03 14:43:51.
 
 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Rafała Piotrowskiego, złożony w dniu 19 grudnia 2016 r., zmieniony pismem złożonym w dniu 17.01.2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.53.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 4330W na odcinku – przejazd PKP w Radzyminie - Łąki - granica Powiatu Wołomińskiego”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Wojtkowska - Wydział Budownictwa Starostwo Powiatowe w Wołominie | Data wprowadzenia: 2017-01-19 08:19:43.
 
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2016 r. o wydaniu postanowienia z dnia 20 grudnia 2016 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP oraz o wystąpieniu do 11 Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz do Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-12-29 12:21:08.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 22 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Sokołówek zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych: 65, 66/4 oraz 66/5 obręb Teodorów - Sokołówek w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-12-29 12:16:19.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Jacka Garbacza, postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.48.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: " Rozbudowie drogi powiatowej nr 4306W w ramach inwestycji pn.: Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej nr 4306W, gmina Radzymin"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek - Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-12-22 14:57:59.
 

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 22 grudnia 2016 r. o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu Ochrony Środowiska na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2023 dla Gminy Radzymin" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-12-22 13:08:12.
 
 Sprostowanie do Obwieszczenia Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2,obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-12-22 12:47:40.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2,obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-12-21 12:37:31.
 
 OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU NADMA – CZĘŚĆ A-1.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-12-15 15:01:19 | Data modyfikacji: 2016-12-15 15:02:59.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 14 listopada 2016 roku dla Burmistrza Radzymina, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Bartłomieja Małetkę, decyzji Nr 39pz/2016 znak WAB.6740.14.27.2016, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ulicy Lipowej w msc. Cegielnia, Gmina Radzymin”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Barbara Koszelak - Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:03:39 | Data modyfikacji: 2016-11-17 10:03:50.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wydania w dniu 12 października 2016 roku dla Burmistrza Radzymina, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko, decyzji Nr 32pz/2016 znak WAB.6740.14.20.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:„Rozbudowie ul. Gen. Maczka w Radzyminie”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Marchewka - Referat Inwestycji | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:46:52 | Data modyfikacji: 2016-11-17 10:03:50.
 
 Obwieszczenia Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji nr 36pz/2016 dotyczącej budowy ul. Azaliowej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Barbara Koszelak - Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie | Data wprowadzenia: 2016-10-31 15:59:15 | Data modyfikacji: 2016-10-31 16:00:09.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa ulicy Lipowej w msc. Cegielnia, Gmina Radzymin".

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Starosta Wołomiński | Data wprowadzenia: 2016-10-13 08:33:49 | Data modyfikacji: 2016-10-31 16:00:09.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o o wszczęciu na wniosek Burmistrza Radzymina, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Bartłomieja Małetkę, złożony w dniu 4 sierpnia 2016 r., następnie zmieniony w dniu 6 października 2016 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.27.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ulicy Lipowej w msc. Cegielnia, Gmina Radzymin”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Barbara Koszelak - Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie | Data wprowadzenia: 2016-10-12 10:07:20 | Data modyfikacji: 2016-10-31 16:00:09.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Burmistrza Radzymina, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Bartłomieja Małetkę, złożony w dniu 4 sierpnia 2016 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.26.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ulicy Azaliowej w msc. Cegielnia oraz Ciemne, Gmina Radzymin”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Barbara Koszelak - Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie | Data wprowadzenia: 2016-09-27 08:55:29 | Data modyfikacji: 2016-10-31 16:00:09.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ruda na terenie gminy Radzymin – część A

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-09-16 12:47:37 | Data modyfikacji: 2016-09-16 12:59:07.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 7 września 2016 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie gminy Radzymin, w następujących obrębach ewidencyjnych: Ruda, Borki - ul. Teresińska oraz w Radzyminie - ul. Wróblewskiego, w obrębach ewidencyjnych: 01-02, 01-01 oraz 01-10

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-09-08 09:46:55 | Data modyfikacji: 2016-09-16 12:59:07.
 
 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia na wniosek Burmistrza Radzymina, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko, z dnia 14 lipca 2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.20.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie ul. Gen. Maczka w Radzyminie"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Wojtkowska - Wydział Budownictwa Starostwo Powiatowe w Wołominie | Data wprowadzenia: 2016-09-07 12:37:50 | Data modyfikacji: 2016-09-16 12:59:07.
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nadma – część A-1

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-09-05 11:21:32 | Data modyfikacji: 2016-09-16 12:59:07.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 25 sierpnia 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 635 z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 3+148 do km 4+412 w miejscowości Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-08-26 12:18:03 | Data modyfikacji: 2016-08-26 12:20:05.
 
 Obwieszczenia Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowy Janków w gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:39:35 | Data modyfikacji: 2016-08-26 12:20:05.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 19 sierpnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w następujących obrębach ewidencyjnych: Ruda, Borki - ul. Teresińska oraz w Radzyminie - ul. Wróblewskiego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-08-19 11:15:10 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:28:37.
 
 Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2016 r. dotyczącego zatwierdzenia decyzją Nr 228/16/PE.I z dnia 08.08.2016 ,, Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania pn. ,,Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączanie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna granica RP" na terenie województwa mazowieckiego"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Aleksandra Pazio - Pomoc administracyjna | Data wprowadzenia: 2016-08-11 10:36:28 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:28:37.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 2 sierpnia 2016 r. o wydaniu Postanowienia Nr 19/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 635 z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 3+148 do km 4+412 w miejscowości Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 15:03:00 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:28:37.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 2 sierpnia 2016 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 635 z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 3+148 do km 4+412 w miejscowości Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 15:01:58 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:28:37.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 28 lipca 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, realizowanego na terenie gminy Radzymin, w następujących obrębach ewidencyjnych: Słupno, Sieraków, Cegielnia, Stary Dybów, Ciemne, Dybów Kolonia oraz w Radzyminie w obrębach ewidencyjnych: 01-04, 01-05, 01-06, 01-07, 02-01, 02-02, 05-02, 05-03, 05-05, 05-09

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-08-01 14:26:42 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:28:37.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 7 lipca 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 635 z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 3+148 do km 4+412 w miejscowości Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-07-07 15:24:08 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:28:37.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 5 lipca 2016 r. o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, realizowanego na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-07-06 10:11:47 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:28:37.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 5 lipca 2016 r. o wydaniu postanowienia Nr 17/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, realizowanego na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-07-06 09:17:38 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:28:37.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji Nr 416/16 z dnia 27.05.2016, znak: WOŚ.6341.46.2016, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Mariusz Kierszulis - Kierownik Referatu Inwestycji | Data wprowadzenia: 2016-07-01 09:49:41 | Data modyfikacji: 2016-07-01 09:53:09.
 
 Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Ks. Ignacego Skorupki na dz. ew. nr 10/2 obr. 1-10 w Markach

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-06-28 12:52:20 | Data modyfikacji: 2016-07-01 09:53:09.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016 r. dotyczącego zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenie "Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania pn. ,,Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączanie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna granica RP" na terenie województwa mazowieckiego"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Aleksandra Pazio - Pomoc administracyjna | Data wprowadzenia: 2016-06-28 08:38:56 | Data modyfikacji: 2016-06-28 08:46:08.
 
 Zawiadomienie Burmistrza Wołomina o wydaniu w dniu 30 maja 2016 r. postanowienia nr 12/2016, odmawiającego zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-06-09 11:33:46 | Data modyfikacji: 2016-06-28 08:46:08.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 31 maja 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego - obory do obsady 51 DJP zlokalizowanego na działce o nr ew. 55/9 obręb Nowe Załubice

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-05-31 15:03:52 | Data modyfikacji: 2016-06-28 08:46:08.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2016 r. dotyczące wydania decyzji Nr 69/16/PŚ.Z z dnia 17 maja 2016 r. nakładającej na GDDKiA obowiązek ograniczenia oddziaływania akustycznego na środowisko drogi krajowej nr 8 na odcinku Radzymin - Wyszków, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:39:05 | Data modyfikacji: 2016-06-28 08:46:08.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania pn. "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych RP i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - granica RP" na terenie województwa mazowieckiego"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:27:44 | Data modyfikacji: 2016-06-28 08:46:08.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 9 maja 2016 r. o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego - obory do obsady 51 DJP zlokalizowanego na działce o nr ewid. 55/9 obręb Nowe Załubice gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Podinspektor ds. ochrony środowiska | Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:51:28 | Data modyfikacji: 2016-06-28 08:46:08.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 9 maja 2016 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego - obory do obsady 51 DJP zlokalizowanego na działce o nr ewid. 55/9 obręb Nowe Załubice gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Podinspektor ds. ochrony środowiska | Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:49:40 | Data modyfikacji: 2016-06-28 08:46:08.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2016 r. dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania pn. :"Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych RP i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna granica RP" na terenie województwa mazowieckiego"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-04-25 18:41:35 | Data modyfikacji: 2016-06-28 08:46:08.
 
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA Z DNIA 13 KWIETNIA 2016 R. O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU „PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY RADZYMIN NA LATA 2015-2030”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Andrzej Olszański - Główny Specjalista | Data wprowadzenia: 2016-04-13 10:36:06 | Data modyfikacji: 2016-04-13 10:36:27.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 12 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego - obory do obsady 51 DJP (dz. o nr ewid.55/9 obręb Nowe Załubice, gmina Radzymin).

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-04-12 15:09:50 | Data modyfikacji: 2016-04-13 10:36:27.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2016 r. dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie nałożenia na GDDKiA obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi krajowej nr 8 na odcinku Radzymin - Wyszków, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-04-12 13:03:34 | Data modyfikacji: 2016-04-13 10:36:27.
 
 OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO O WYDANIU DECYZJI NR 12PZ/2016 ZNAK WAB.6740.14.35.2015 O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ, POD NAZWĄ: „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ SŁUPNO – SIERAKÓW OD DROGI KRAJOWEJ S-8 DO GRANICY POWIATU”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Wojtkowska - Wydział Budownictwa Starostwo Powiatowe w Wołominie | Data wprowadzenia: 2016-04-06 12:06:48 | Data modyfikacji: 2016-04-11 13:45:40.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 marca 2016 r. dotyczące zażalenia na postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 8/16/PZ.W z dnia 8 lutego 2016 r., prostujące z urzędu treść decyzji Nr 202/15/PŚ.W z dnia 31 grudnia 2015 r., w sprawie udzielenia GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację istniejących rowów melioracyjnych, przebudowę rowów melioracyjnych, budowę nowych rowów melioracyjnych, budowę przepustów na rowach melioracyjnych, w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-03-31 12:50:10 | Data modyfikacji: 2016-04-11 13:45:40.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4303W na odcinku: przejazd PKP w Radzyminie - Łąki Radzymińskie - granica powiatu wołomińskiego o długości ok. 4700m.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-03-29 15:47:18 | Data modyfikacji: 2016-04-11 13:45:40.
 
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji …”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-03-29 09:12:40 | Data modyfikacji: 2016-04-11 13:45:40.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 2 marca 2016 r. dotyczące postanowienia Nr 11/16/PZ.W z dnia 1 marca 2016 r., prostującego postanowienie Nr 21/15/PŚ.W z dnia 17 grudnia 2015 r., dotyczące odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację istniejących urządzeń wodnych, w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-03-09 15:45:38 | Data modyfikacji: 2016-04-11 13:45:40.
 
 Obwieszczenie o sprostowaniu treści pouczenia postanowienia nr 3/16/PŚ.W Marszałka Województwa Mazowieckiego z 22 stycznia 2016 r. znak:: PZ-II.7322.4.9.2016.TB, PZ-II.7322.5.24.2016.TB, odmawiającego zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, a także wykonanie mostu tymczasowego w km 13+285 rzeki Czarnej w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” Zadanie II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.” W km od 8+333,000 do 8+743,000, na terenie gmin: Kobyłka, Radzymin i Wołomin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wojciech Kusi - Podinspektor ds. gospodarki wodnej i melioracji | Data wprowadzenia: 2016-03-03 08:18:49 | Data modyfikacji: 2016-03-03 08:19:24.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołominskiego o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego złożony w dniu 26 października 2015 r., zmieniony pismem złożonym w dniu 30 grudnia 2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.35.2015 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Słupno – Sieraków od drogi krajowej S-8 do granicy powiatu”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Wojtkowska - Starostwo Powiatu Wołomińskiego | Data wprowadzenia: 2016-02-25 08:43:11 | Data modyfikacji: 2016-02-25 13:46:24.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2016 r.dotyczące odwołania od decyzji udzielającej GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-02-23 10:52:16 | Data modyfikacji: 2016-02-25 13:46:24.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2016 r. dotyczące odwołania od decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 8/16/PZ.W z dnia 13 stycznia 2016 r., udzielającej GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych i likwidację istniejących urządzeń wodnych oraz od postanowienia Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 24/15/PS.W z 29 grudnia 2015 r., odmawiającego zawieszenia postępowania administracyjnego, w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-02-23 10:46:19 | Data modyfikacji: 2016-02-25 13:46:24.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na GDDKiA obowiązku ograniczenia akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-02-19 14:51:12 | Data modyfikacji: 2016-02-25 13:46:24.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Radzymin, realizowanej wzdłuż ulic: Nowej, Książęcej, Władysława IV, Akacjowej, Żwirkowej, Zielnej, Ziemowita, Bażanciej, Dębowej, Lawendowej, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Wczasowej, Konstytucji 3-go Maja, P.O.W., Tęczowej oraz ulic bocznych od ulic: Nowej, Wołomińskiej, Wczasowej, Lawendowej, Partyzantów.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-02-18 15:54:51 | Data modyfikacji: 2016-02-18 15:55:43.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lutego 2016 r. dotyczące postanowienia Nr 8/16/PZ.W z dnia 8 lutego 2016 r., prostującego z urzędu decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 202/15/PŚ.W z dnia 31 grudnia 2015 r., w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i autostrad pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację istniejących urządzeń wodnych, w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-02-16 09:14:39 | Data modyfikacji: 2016-02-18 15:55:43.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 5 lutego 2016 r. dotyczące odwołania Wandy Czyżak od decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 197/15/PŚ.W z dnia 22 grudnia 2015 r., znak:PS-ZD-I.7322.4.24.2015.TB, PS-ZD-I.7322.5.90.2015.TB, umarzającej postępowanie w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie mostu tymczasowego w km 13+285 rzeki Czarnej w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-02-15 12:18:32 | Data modyfikacji: 2016-02-18 15:55:43.
 
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki"(bez węzła) do węzła Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-02-09 09:58:16 | Data modyfikacji: 2016-02-18 15:55:43.
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ruda na terenie gminy Radzymin – część A

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-02-09 08:54:46 | Data modyfikacji: 2016-02-18 15:55:43.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące decyzji Nr 16/16/PZ.W z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd." Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km od 8+333,00 do 8+743,00 na terenie gmin: Kobyłka, Radzymin i Wołomin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-02-05 09:23:56 | Data modyfikacji: 2016-02-18 15:55:43.
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-02-04 11:49:29 | Data modyfikacji: 2016-02-18 15:55:43.
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-02-04 11:44:46 | Data modyfikacji: 2016-02-18 15:55:43.
 
 Obwieszczenie dotyczące postanowień Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 3/16/PZ.W oraz Nr 4/16/PZ.W z dnia 22 stycznia 2016 r., znak: PZ-II.7322.4.9.2016.TB, PZ-II.7322.5.24.2016.TB, odmawiających zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, a także wykonanie mostu tymczasowego w km 13+285 rzeki Czarnej w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd." Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km od 8+333,000 do 8+743,000 na terenie gmin: Kobyłka, Radzymin i Wołomin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-01-29 12:26:01 | Data modyfikacji: 2016-02-18 15:55:43.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 2 lutego 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-01-28 12:53:03 | Data modyfikacji: 2016-01-29 14:33:22.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dn. 27.01.2016 r. o wydaniu postanowienia Nr 2/2016 z dnia 27.01.2016 r., znak: ŚGO.6220.17.3.2015.ES, w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-01-27 14:43:37 | Data modyfikacji: 2016-01-29 14:33:22.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dn. 27.01.2016 r., o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-01-27 14:36:10 | Data modyfikacji: 2016-01-29 14:33:22.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołominskiego o zwzwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolna) w miejscowości Słupno, gm. Radzymin na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego w Słupnie do rowu melioracyjnego na granicy z miejscowością Cegielnia"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:40:19 | Data modyfikacji: 2016-01-26 10:45:31.
 
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 0+521,66 do 6+450,26”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-01-22 10:15:00 | Data modyfikacji: 2016-01-26 10:45:31.
 
 Obwieszczenie Marszałka województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację istniejących rowów melioracyjnych, przebudowę rowów melioracyjnych, budowę przepustów na rowach melioracyjnych, w związku z budową drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-01-11 10:34:19 | Data modyfikacji: 2016-01-11 10:36:35.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Cegielnia w gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-01-08 13:28:03 | Data modyfikacji: 2016-01-11 10:36:35.
 
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA: PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH: ULICA RZECZNA W NADMIE, ULICA PLATANOWA W NADMIE, ULICA BIESZCZADZKA W SŁUPNIE, ULICA KLUBOWA W SŁUPNIE, ULICA WODNA W SŁUPNIE

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-01-08 12:12:46 | Data modyfikacji: 2016-01-11 10:36:35.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące decyzji Nr 197/15/PŚ.W z dnia 22 grudnia 2015 r., umarzającej postępowanie w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, a także wykonanie mostu tymczasowego w km 13+285 rzeki Czarnej w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-01-05 11:13:38 | Data modyfikacji: 2016-01-11 10:36:35.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące postanowienia Nr 21/15/PŚ.W z dnia 17 grudnia 2015 r., odmawiającego zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację istniejących urządzeń wodnych, z związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-12-28 16:08:27 | Data modyfikacji: 2016-01-11 10:36:35.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe, pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolna) w miejscowości Słupno, gm. Radzymin na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego w Słupnie do rowu melioracyjnego na granicy z miejscowością Cegielnia”.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-12-08 14:41:24 | Data modyfikacji: 2015-12-08 14:53:11.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Radzymin.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-12-08 14:21:41 | Data modyfikacji: 2015-12-08 14:53:11.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Gen. Maczka w Radzyminie”

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-12-03 15:26:00 | Data modyfikacji: 2015-12-08 14:53:11.
 
 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych: ulica Rzeczna w Nadmie, ulica Platanowa w Słupnie, ulica Bieszczadzka w Słupnie, ulica Klubowa w Słupnie, ulica Wodna w Słupnie”

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:56:16 | Data modyfikacji: 2015-12-08 14:53:11.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa ciągu dróg gminnych: ulica Rzeczna w Nadmie, ulica Platanowa w Słupnie, ulica Bieszczadzka w Słupnie, ulica Klubowa w Słupnie, ulica Wodna w Słupnie”

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:54:07 | Data modyfikacji: 2015-12-08 14:53:11.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa ul. Majowej w Dybowie Kolonii

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:00:18 | Data modyfikacji: 2015-12-08 14:53:11.
 
 Informacja o wszczęciu przez Starostę Legionowskiego, postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na dalsze korzystanie z wód – wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych płynących rzeki Beniaminówki w km 13+785, z utwardzonych nawierzchni fragmentów ulic: Polskiej Organizacji Wojskowej oraz Wyszyńskiego w Radzyminie – wylotem kanalizacji deszczowej ø 400, o rzędnej dna 87/60 m npm, znajdującym się w komorze na przepuście drogowym.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Wojciech Kusi - Podinspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-11-26 08:16:04 | Data modyfikacji: 2015-12-08 14:53:11.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec – Gmina Radzymin i Dąbrówka”

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Starosta Wołomiński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 17:28:57 | Data modyfikacji: 2015-11-23 17:29:40.
 
 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji Starosty Wołomińskiego nr 21 pz/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec – Gmina Radzymin i Dąbrówka”.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-11-19 13:53:44 | Data modyfikacji: 2015-11-19 13:54:35.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dot. budowy odcinka drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-11-16 18:00:35 | Data modyfikacji: 2015-11-19 13:54:35.
 
 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dot. Rozbudowy ul. Gen. Maczka w Radzyminie

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-11-10 15:35:58 | Data modyfikacji: 2015-11-10 15:37:49.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu postanowienia dot. Rozbudowy ul. Gen. Maczka w Radzyminie

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-11-10 15:30:25 | Data modyfikacji: 2015-11-10 15:37:39.
 
 Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dot. Rozbudowy ul. Majowej w Dybowie Kolonii

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:44:42 | Data modyfikacji: 2015-11-10 15:37:39.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu postanowienia dot. Rozbudowy ul. Majowej w Dybowie Kolonii

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:43:51 | Data modyfikacji: 2015-11-10 15:37:39.
 
 Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dot. budowy drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-11-03 08:11:49 | Data modyfikacji: 2015-11-10 15:37:39.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dot. budowy drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-11-03 08:09:36 | Data modyfikacji: 2015-11-10 15:37:39.
 
 Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dot. budowy drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-10-30 14:30:00 | Data modyfikacji: 2015-11-10 15:37:39.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dot. budowy odcinka drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-10-30 14:25:33 | Data modyfikacji: 2015-10-30 14:27:18.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu blacharsko – lakierniczego i mechaniki pojazdowej na działce nr 500/59 w Słupnie, gm. Radzymin.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-10-22 08:54:14 | Data modyfikacji: 2015-10-30 14:26:29.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych: ulica Rzeczna w Nadmie, ulica Platanowa w Słupnie, ulica Bieszczadzka w Słupnie, ulica Klubowa w Słupnie, ulica Wodna w Słupnie.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-10-15 15:30:10 | Data modyfikacji: 2015-10-15 15:31:02.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa ul. Majowej w Dybowie Kolonii.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-10-15 15:27:15 | Data modyfikacji: 2015-10-15 15:27:55.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewid. Nr 11/9, w obrębie Stary Janków.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-10-13 08:37:22 | Data modyfikacji: 2015-10-13 08:42:03.
 
 OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec – Gmina Radzymin i Dąbrówka”

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Barbara Koszelak Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie | Data wprowadzenia: 2015-10-05 18:17:44 | Data modyfikacji: 2015-10-05 18:18:46.
 
 Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o konsultacjach społecznych projektu "Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2023"

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-10-01 12:48:45 | Data modyfikacji: 2015-10-01 12:49:25.
 


 

 

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU 05-06 W RADZYMINIE

Opublikowane przez: Marcin Karczmarczyk | Autor: Agnieszka Rosłon - Inspektor w Referacie Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-09-05 11:24:34 | Data modyfikacji: 2015-09-10 11:56:13.
 
 Zawiadomienie Burmistrza Wołomina dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8

Opublikowane przez: Marcin Karczmarczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-20 15:45:15 | Data modyfikacji: 2015-09-10 11:56:13.
 
 Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dot. budowy drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-07-17 11:25:37 | Data modyfikacji: 2015-09-10 11:56:13.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dot. budowy drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-07-17 11:24:18 | Data modyfikacji: 2015-09-10 11:56:13.
 
 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH DLA KONTYNUACJI PROJEKTOWANIA I BUDOWANIA DROGI EKSPRESOWEJ S8

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - P.O. Kierownika Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-06-15 10:35:55 | Data modyfikacji: 2015-09-10 11:56:13.
 
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MARKI O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE STACJI UZDATNIANIA WODY, UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH ORAZ MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁCE NR EWID.4/3 W OBRĘBIE 1-01 PRZY UL. SPACEROWEJ W MARKACH

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - P.O. Kierownika Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-06-15 10:25:46 | Data modyfikacji: 2015-06-15 10:26:20.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu przez Starostę Wołomińskiego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wodnych

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Wojciech Kusi - Podinspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-06-09 10:27:35 | Data modyfikacji: 2015-06-15 10:26:20.
 
 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA DODATKU DO PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH DLA KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DROGI EKSPRESOWEJ S8

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - P.O. Kierownika Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-06-09 10:15:30 | Data modyfikacji: 2015-06-15 10:26:20.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa w sprawie Projektu robót geologicznych dla kontynuacji projektowania i budowania drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-05-24 21:09:47 | Data modyfikacji: 2015-06-15 10:26:20.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa w sprawie zatwierdzenia Dodatku do Projektu robót geologicznych dla koncepcji programowej drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-05-07 15:05:53 | Data modyfikacji: 2015-06-15 10:26:20.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa w sprawie Projektu robót geologicznych dla kontynuacji projektowania i budowania drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-05-04 17:23:16 | Data modyfikacji: 2015-06-15 10:26:20.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka w sprawie ponownego przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach 65, 66/4 i 66/5 obręb Teodorów - Sokołówek w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-04-01 12:33:50 | Data modyfikacji: 2015-04-01 12:38:12.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środwisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody, ujęcia wód podziemnych oraz magistrali wodociągowej na działce nr ewid. 4/3 w obrębie 1-01 przy ul. Spacerowej w Markach

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-04-01 11:57:39 | Data modyfikacji: 2015-04-01 12:38:12.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o możliwości wypowiedzenia się stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody, ujęcia wód podziemnych oraz magistrali wodociągowej na działce nr ewid. 4/3 w obrębie 1-01 przy ul. Spacerowej w Markach

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-04-01 11:49:15 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:53:28.
 
 Zawiadomienie Burmistrza Wołomina dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-02-24 15:26:37 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:54:23.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:33:53 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:55:10.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupno, gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-02-11 11:27:44 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:55:22.
 
 Obwieszczenie Starosty Legionowskiego z dnia 11 grudnia 2014 roku (znak sprawy: ZŚ.6341.74.2014)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Wróbel - Wicestarosta Legionowski (Mariusz Kierszulis - Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa) | Data wprowadzenia: 2014-12-17 13:48:11 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:56:22.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach 65, 66/4 i 66/5 obręb Teodorów - Sokołówek w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-01-22 10:32:10 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:55:44.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach 65, 66/4 i 66/5 obręb Teodorów - Sokołówek w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-01-22 10:33:07 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:55:44.
OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ DZIAŁKI NR
35 OBRĘB 05-02 W RADZYMINIE 

Radzymin, dnia 23 marca 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2015 r., poz. 199) art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie nr 514/XLIII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 3-A dla części działki nr 35 z obrębu 05-02 w Radzyminie przy ul. Zwycięskiej.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki nr ew. 35 obręb 05-02 w Radzyminie, w dniach:

 od 1 kwietnia 2015 r. -   do 21 kwietnia 2015 r.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie, Plac Tadeusza Kościuszki 2, w godz. 900 – 1600 /pok. 20/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowegorozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2015 r., o godzinie 1600 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (sala konferencyjna).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Radzymina na adres - Plac Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin z podaniem imienia nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres umig@radzymin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2015 r. Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radzymina

 

 

Burmistrz
/-/ Krzysztof Chaciński

Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ew. 35 obręb 05-02 w Radzyminie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki nr ew. 35 obręb 05-02 w Radzyminie

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jadwiga Józefiak - Inspektor w Referacie Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-03-27 11:19:43 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:54:05.
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MARKI O WYDANIU
DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA
PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE STACJI
UZDATNIANIA WODY, UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH ORAZ
MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁCE NR EWID.4/3 W
OBRĘBIE 1-01 PRZY UL. SPACEROWEJ W MARKACH 
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MARKI O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE STACJI UZDATNIANIA WODY, UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH ORAZ MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁCE NR EWID.4/3 W OBRĘBIE 1-01 PRZY UL. SPACEROWEJ W MARKACH

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - P.O. Kierownika Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-06-15 10:24:37 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:54:05.
Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wszczęciu
postepowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. Rozbudowa ul. Gen. Maczka w
Radzyminie 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa ul. Gen. Maczka w Radzyminie

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-10-14 12:55:12 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:54:05.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące postanowienia Nr 24/15/PŚ.W z dnia 29 grudnia 2015 r., odmawiającego zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych i likwidację istniejących urządzeń wodnych, z związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-01-05 11:20:37 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:54:05.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczące udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. na wykonanie nowych i likwidację istniejących urządzeń wodnych, w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-01-19 12:40:23 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:54:05.
 
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-12-22 12:58:47 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:54:05.
Data wprowadzenia: 2016-12-22 12:58:47
Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska
Opublikowane przez: Anna Kotowska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl