Obwieszczenia, Zawiadomienia i Postanowienia Wojewody
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego informujące o wydaniu w dniu 30 stycznia 2017 r. decyzji: nr 393/2017 znak: SPN-III.7570.1.2.234.2016.ML i nr 394/2017 znak: SPN-III.7570.1.2.247.2016.ML w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrebie Nadma, gminia Radzymin - Obszar wiejski, oznaczone jako działki: nr 1394/2 o pow. 0,2964 ha i nr 1425/2 o pow. 0,1165 ha, przeznaczone na realizację celu publicznego - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 0+521,66 do km 6+450,26
2017-02-17 14:04:02
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w udziale 3/40 części, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0008-Nowy Janków, oznaczoną jako projektowana działka ew. nr 21/2 o pow. 0,2408 ha, przeznaczoną zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,"Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km 6+450,26 - 13+690,73"
2017-02-01 11:05:18
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0013-Nadma, stanowiącą projektowaną działka ew. nr 1201/1 o pow. 0,1049 ha, która zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM została przeznaczona na realizację inwestycji pn.: ,,Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,"Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km 6+450,26-13+690,73"
2017-01-24 14:16:04
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Radzymin w obrębie 143409_4.0025-05-05, oznaczoną jako działka ew. nr 50/3 o pow. 0,0009 ha, przeznaczoną zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,"Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd.". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km 6+450,26-13+690,73"
2017-01-24 14:14:28
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Radzymin w obrębie 143409_4.0025-05-05, oznaczoną jako projektowana działka ew. nr 31/5 o pow. 0,0099 ha, przeznaczoną zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,"Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd.". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km 6+450,26-13+690,73"
2017-01-24 14:12:58
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0005-Dybów Kolonia, oznaczoną jako projektowana działka ew. nr 27/3 o pow. 0,1681 ha, przeznaczoną zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,"Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd.". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km 6+450,26-13+690,73"
2017-01-24 14:11:54
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0005-Dybów Kolonia, oznaczoną jako projektowana działka ew. nr 1/1 o pow. 0,0665 ha, przeznaczoną zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,"Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd.". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km 6+450,26 - 13+690,73"
2017-01-24 14:10:43
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0004-Ciemne, oznaczoną jako projektowana działka ew. nr 108/4 o pow. 0,3155 ha, przeznaczoną zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,"Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd.". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km 6+450,26-13+690,73"
2017-01-24 14:09:12
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0004-Ciemne, oznaczoną jako projektowana działka ew. nr 292/1 o pow. 0,0236 ha, przeznaczoną zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,"Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd.". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km 6+450,26 - 13+690,73"
2017-01-24 14:07:00
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0004-Ciemne, oznaczoną jako projektowana działka ew. nr 83/3 o pow. 0,0900 ha, przeznaczoną zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła,"Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd.". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła)- węzeł "Radzymin Płd." w km 6+450,26 - 13+690,73"
2017-01-24 14:05:03
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0008-Nowy Janków, oznaczoną jako działka ew. nr 224 o pow. 0,3400 ha, przeznaczoną zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,"Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd.". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km 6+450,26 - 13+690,73"
2017-01-17 15:46:41
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w powiecie wołomińskim, gminie Radzymin, obrębie 0013 Nadma, oznaczoną jako projektowana działka ew. nr 1201/1 o pow. 0,1049 ha (wydzieloną z działki ew. nr 1201 o pow. 0,49 ha), objętą decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,"Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd.". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km 6+450,26 - 13+690,73"
2016-11-22 09:49:04
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0004-Ciemne, oznaczoną jako działka ew. nr 94 o pow. 0,0600 ha, przeznaczoną zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 01.02.2016 r. znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd" w km 6+450,25 - 13+690,73"
2016-10-04 11:42:54
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Starosty Wołomińskiego zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec - Gmina Radzymin i Dąbrówka"
2016-08-01 13:20:01
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolna) w miejscowości Słupno, gm. Radzymin na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego w Słupnie do rowu melioracyjnego na granicy z miejscowością Cegielnia"
2016-07-07 13:23:34
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
2016-05-11 09:39:38
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wpłynięciu odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pm.: "Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzla "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd" w km 6+450,26 - 13+690,73"
2016-03-15 13:06:34
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 13 stycznia 2016 r., zawiadamiające o wystąpieniu przez RDOŚ w Białymstoku do 11 Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych (W Legionowie, w Wołominie, w Pułtusku, w Makowie Mazowieckim, w Ostrołęce, w Ełku, w Łomży, w Kolnie, w Grajewie, w Suwałkach, w Sejnach) oraz Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska (w Warszawie i w Olsztynie) o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych RP i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP
2016-01-19 12:33:43
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego: w sprawie „Budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 0+521,66 do km 6+450,26”
2015-12-01 11:51:43
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego dotyczące postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 0+521,66 do km 6+450,26” dotyczącym wniosku inwestora o zastosowanie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych i zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw, w ramach postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
2015-11-24 14:04:46
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 50
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl