Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania postanowienia Nr 917/II/2018 (dot. wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin na drodze krajowej S-8” powiat wołomiński, gmina Radzymin oraz gmina Wołomin)
2018-10-26 11:25:19
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:"budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8", powiat wołomiński, gmina Radzymin i gmina Wołomin, woj. mazoweieckie
2018-09-27 09:36:07
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi Wojewódzkiej nr. 635 w Radzyminie”
2018-06-28 14:33:55
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 al. Jana Pawła II w Radzyminie oraz drogi krajowej nr 8 na terenie gminy Radzymin polegającej na budowie drogi dla rowerów, chodnika, zatok autobusowych i odwodnienia oraz przebudowie infrastruktury technicznej”
2018-05-16 13:22:16
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody mazowieckiego o wszczęciu postepowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:"rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 al. Jana Pawła II w Radzyminie oraz drogi krajowej nr 8 na terenie gminy Radzymin polegającej na budowie drogi dla rowerów, chodnika, zatok autobusowych i odwodnienia oraz przebudowie infrastruktury technicznej”
2018-01-12 13:52:13
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postepowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:"rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 al. Jana Pawła II w Radzyminie oraz drogi krajowej nr 8 na terenie gminy Radzymin polegającej na budowie drogi dla rowerów, chodnika, zatok autobusowych i odwodnienia oraz przebudowie infrastruktury technicznej"
2017-12-29 09:34:04
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za udział 1/10 części o nieuregulowanym stanie prawnym, w nieruchomości położonej w obrębie Nadma, gmina Radzymin, oznaczonej jako działka nr 1468/2, przeznaczonej na realizację inwestycji - Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26 -13+690,73
2017-09-13 13:22:29
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Ciemne gmina Radzymin, oznaczoną jako działka o nr ew. 117, która w udziale 1/2 części w prawie własności miała nieuregulowany stan prawny, została przeznaczona na realizację inwestycji -Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26-13+690,73
2017-08-23 13:04:38
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie 05-05 w Radzyminie, oznaczoną jako działka o nr ew. 50/3, przeznaczoną na realizację inwestycji - Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26-13+690,73
2017-08-22 08:56:43
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udział 24/96 części w nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Ciemne, oznaczonej jako działka ew. nr 115, przeznaczonej na realizację inwestycji - Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26-13+690,73
2017-08-09 13:15:30
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie 05-05 w Radzyminie, oznaczoną jako działka o nr ew. 31/5, przeznaczoną na realizację inwestycji - Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26-13+690,73
2017-07-26 12:39:38
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Ciemne, gmina Radzymin, oznaczoną jako działka o nr ew. 83/3, przeznaczoną na realizację inwestycji - Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26-13+690,73
2017-07-18 10:51:17
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Ciemne, gmina Radzymin, oznaczoną jako działka o nr ew.113, przeznaczoną na realizację inwestycji - Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26-13+690,73
2017-07-12 14:43:25
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Dybów Kolonia, gmina Radzymin, oznaczoną jako działka o nr ew. 43/1, przeznaczoną na realizację inwestycji - Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26-13+690,73
2017-07-12 14:42:06
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 czerwca 2017 r., znak DOOŚ-DŚI.4200.29.2016.AŁ.12, w sprawie wyznaczenia na 15 sierpnia 2017 r. nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r., znak: WOOŚ II.4200.15.2011.MW, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina
2017-06-28 13:28:27
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 czerwca 2017r. zawiadamiające, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyzna- Granica RP został zebrany pełen materiał dowodowy
2017-06-27 15:02:16
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, gruntów o nieustalonym stanie prawnym, oznaczonych jako działki ew. nr 2 i nr 1501/1 w Nadmie, gmina Radzymin
2017-06-20 13:31:47
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Dybów Kolonia, gmina Radzymin, oznaczoną jako działka nr 27/3, przeznaczoną na realizację inwestycji - Budowa drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26-13+690,73
2017-06-09 14:12:09
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu postanowienia zawieszajacego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Dybów Kolonia, gmina Radzymin, oznaczoną jako działka nr 17/14, przeznaczoną na realizację inwestycji - Budowa drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26-13+690,73
2017-06-09 14:02:24
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu postanowienia zawieszajacego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Dybów Kolonia, gmina Radzymin, oznaczoną jako działka nr 17/11, przeznaczoną na realizację inwestycji - Budowa drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26-13+690,73
2017-06-09 14:00:22
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 83
następne