Obwieszczenia, Zawiadomienia i Postanowienia Wojewody
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Nowy Janków, gmina Radzymin, oznaczonej jako działka nr 21/2, przeznaczonej na realizację inwestycji - Budowa drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26 - 13+690,73
2017-04-12 09:23:17
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrębie Nadma, gmina Radzymin, oznaczone jako działki nr 432/1 i nr 1508/1, przeznaczone na realizację celu publicznego - Budowa drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26 - 13+690,73
2017-04-12 09:18:26
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Nadma, gmina Radzymin, oznaczoną jako działka nr 1395/2, przeznaczona na realizację celu publicznego - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 0+521,66 do km 6+450,26
2017-04-06 11:03:26
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrębie Nadma, gmina Radzymin, oznaczone jako działki ew. nr 1144/4, 1331/1, 1353/1 i 1411/2, przeznaczone na realizację celu publicznego - Budowa drogi ekspresowej S8
2017-03-27 16:51:14
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin, w obrębie Ciemne, oznaczoną jako działka ew. nr 94 o pow. 0,0600 ha, która stała się własnośćią Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację celu publicznego - budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 6+450,26-13+690,73
2017-03-13 16:42:02
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego informujące o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin, w obrębie 0008-Nowy Janków, stanowiącą działkę ew. nr 224 o pow. 0,3400 ha, przeznaczoną na realizację celu publicznego - budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 6+450,26-13+690,73
2017-03-08 14:17:21
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0004-Ciemne, oznaczoną jako działka ew. nr 117 o pow. 0,2500 ha
2017-02-23 13:50:41
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0004-Ciemne, oznaczoną jako działka ew. nr 117 o pow. 0,2500 ha
2017-02-23 13:47:54
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0005-Dybów Kolonia, oznaczoną jako działka ew. nr 43/1 o pow. 0,0108 ha
2017-02-22 15:09:55
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0004-Ciemne, oznaczoną jako działka ew. nr 113 o pow. 0,2800 ha
2017-02-22 15:09:11
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego informujące o wydaniu w dniu 30 stycznia 2017 r. decyzji: nr 393/2017 znak: SPN-III.7570.1.2.234.2016.ML i nr 394/2017 znak: SPN-III.7570.1.2.247.2016.ML w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrebie Nadma, gminia Radzymin - Obszar wiejski, oznaczone jako działki: nr 1394/2 o pow. 0,2964 ha i nr 1425/2 o pow. 0,1165 ha, przeznaczone na realizację celu publicznego - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 0+521,66 do km 6+450,26
2017-02-17 14:04:02
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w udziale 3/40 części, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0008-Nowy Janków, oznaczoną jako projektowana działka ew. nr 21/2 o pow. 0,2408 ha, przeznaczoną zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,"Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km 6+450,26 - 13+690,73"
2017-02-01 11:05:18
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0013-Nadma, stanowiącą projektowaną działka ew. nr 1201/1 o pow. 0,1049 ha, która zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM została przeznaczona na realizację inwestycji pn.: ,,Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,"Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km 6+450,26-13+690,73"
2017-01-24 14:16:04
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Radzymin w obrębie 143409_4.0025-05-05, oznaczoną jako działka ew. nr 50/3 o pow. 0,0009 ha, przeznaczoną zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,"Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd.". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km 6+450,26-13+690,73"
2017-01-24 14:14:28
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Radzymin w obrębie 143409_4.0025-05-05, oznaczoną jako projektowana działka ew. nr 31/5 o pow. 0,0099 ha, przeznaczoną zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,"Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd.". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km 6+450,26-13+690,73"
2017-01-24 14:12:58
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0005-Dybów Kolonia, oznaczoną jako projektowana działka ew. nr 27/3 o pow. 0,1681 ha, przeznaczoną zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,"Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd.". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km 6+450,26-13+690,73"
2017-01-24 14:11:54
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0005-Dybów Kolonia, oznaczoną jako projektowana działka ew. nr 1/1 o pow. 0,0665 ha, przeznaczoną zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,"Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd.". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km 6+450,26 - 13+690,73"
2017-01-24 14:10:43
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0004-Ciemne, oznaczoną jako projektowana działka ew. nr 108/4 o pow. 0,3155 ha, przeznaczoną zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,"Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd.". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km 6+450,26-13+690,73"
2017-01-24 14:09:12
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0004-Ciemne, oznaczoną jako projektowana działka ew. nr 292/1 o pow. 0,0236 ha, przeznaczoną zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,"Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd.". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km 6+450,26 - 13+690,73"
2017-01-24 14:07:00
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0004-Ciemne, oznaczoną jako projektowana działka ew. nr 83/3 o pow. 0,0900 ha, przeznaczoną zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła,"Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd.". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła)- węzeł "Radzymin Płd." w km 6+450,26 - 13+690,73"
2017-01-24 14:05:03
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 60
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl