Obwieszczenia, Zawiadomienia i Postanowienia Wojewody
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Ciemne, gmina Radzymin, oznaczoną jako działka o nr ew. 83/3, przeznaczoną na realizację inwestycji - Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26-13+690,73
2017-07-18 10:51:17
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Ciemne, gmina Radzymin, oznaczoną jako działka o nr ew.113, przeznaczoną na realizację inwestycji - Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26-13+690,73
2017-07-12 14:43:25
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Dybów Kolonia, gmina Radzymin, oznaczoną jako działka o nr ew. 43/1, przeznaczoną na realizację inwestycji - Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26-13+690,73
2017-07-12 14:42:06
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 czerwca 2017 r., znak DOOŚ-DŚI.4200.29.2016.AŁ.12, w sprawie wyznaczenia na 15 sierpnia 2017 r. nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r., znak: WOOŚ II.4200.15.2011.MW, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina
2017-06-28 13:28:27
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 czerwca 2017r. zawiadamiające, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyzna- Granica RP został zebrany pełen materiał dowodowy
2017-06-27 15:02:16
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, gruntów o nieustalonym stanie prawnym, oznaczonych jako działki ew. nr 2 i nr 1501/1 w Nadmie, gmina Radzymin
2017-06-20 13:31:47
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Dybów Kolonia, gmina Radzymin, oznaczoną jako działka nr 27/3, przeznaczoną na realizację inwestycji - Budowa drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26-13+690,73
2017-06-09 14:12:09
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu postanowienia zawieszajacego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Dybów Kolonia, gmina Radzymin, oznaczoną jako działka nr 17/14, przeznaczoną na realizację inwestycji - Budowa drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26-13+690,73
2017-06-09 14:02:24
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu postanowienia zawieszajacego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Dybów Kolonia, gmina Radzymin, oznaczoną jako działka nr 17/11, przeznaczoną na realizację inwestycji - Budowa drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26-13+690,73
2017-06-09 14:00:22
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Dybów Kolonia, gmina Radzymin, oznaczoną jako działka nr 1/1, przeznaczoną na realizację inwestycji - Budowa drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26-13+690,73
2017-06-09 13:58:16
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Ciemne, gmina Radzymin, oznaczoną jako działka nr 108/4, przeznaczoną na realizację inwestycji - Budowa drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26-13+690,73
2017-06-09 13:47:58
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Ciemne, gmina Radzymin, oznaczoną jako działka nr 292/1, przeznaczoną na realizację inwestycji - Budowa drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26-13+690,73.
2017-06-09 13:32:14
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Nowy Janków, gmina Radzymin, oznaczonej jako działka nr 21/2, przeznaczonej na realizację inwestycji - Budowa drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26 - 13+690,73
2017-04-12 09:23:17
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrębie Nadma, gmina Radzymin, oznaczone jako działki nr 432/1 i nr 1508/1, przeznaczone na realizację celu publicznego - Budowa drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26 - 13+690,73
2017-04-12 09:18:26
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Nadma, gmina Radzymin, oznaczoną jako działka nr 1395/2, przeznaczona na realizację celu publicznego - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 0+521,66 do km 6+450,26
2017-04-06 11:03:26
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrębie Nadma, gmina Radzymin, oznaczone jako działki ew. nr 1144/4, 1331/1, 1353/1 i 1411/2, przeznaczone na realizację celu publicznego - Budowa drogi ekspresowej S8
2017-03-27 16:51:14
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin, w obrębie Ciemne, oznaczoną jako działka ew. nr 94 o pow. 0,0600 ha, która stała się własnośćią Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację celu publicznego - budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 6+450,26-13+690,73
2017-03-13 16:42:02
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego informujące o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin, w obrębie 0008-Nowy Janków, stanowiącą działkę ew. nr 224 o pow. 0,3400 ha, przeznaczoną na realizację celu publicznego - budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 6+450,26-13+690,73
2017-03-08 14:17:21
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0004-Ciemne, oznaczoną jako działka ew. nr 117 o pow. 0,2500 ha
2017-02-23 13:50:41
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzymin w obrębie 143409_5.0004-Ciemne, oznaczoną jako działka ew. nr 117 o pow. 0,2500 ha
2017-02-23 13:47:54
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 72
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl