Animator Edukacji - komputer pod strzechy


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie  oraz Partner Gmina Radzymin zaprasza mieszkańców sołectw Gminy Radzymin do wzięcia udziału w projekcie

ANIMATOR EDUKACJI – KOMPUTER POD STRZECHY”

Głównym celem projektu będzie wykształcenie 14 Animatorów edukacji. Animator edukacji to osoba w wieku 50+, posiadająca doświadczenie życiowe i chęć podnoszenia swoich umiejętności, to osoba, która pozyska praktyczne umiejętności komputerowe w celu wykorzystania ich dla potrzeb swoich i swojego otoczenia.

Osoby uczestniczące w bezpłatnym szkoleniu otrzymają wsparcie w formie:
- warsztatów komputerowych  (81 godzin)
- zajęć z psychologiem ( 15 godzin)
- warsztatów Animatora edukacji ( 18 godzin)

Uczestnicy otrzymają:
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku  MEN
- Certyfikat Animatora  edukacji
- Materiały dydaktyczne
- Catering
- Ubezpieczenie
- Zwrot kosztów dojazdu
 
Szczegółowe informacje: tel. (22) 786-63-10

sekretariat@zdz-radzymin.pl

 

Realizator projektu

 

Partner

 - ra_20120821_animator_edukacji_02.jpg                                   - ra_20120821_animator_edukacji_03.jpg

Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Warszawie

 

Gmina Radzymin

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2012-08-21 13:37:28 | Data modyfikacji: 2012-08-21 14:06:37.
Data wprowadzenia: 2012-08-21 13:37:28
Data modyfikacji: 2012-08-21 14:06:37
Autor: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie
Opublikowane przez: Anna Kotowska