ZP.271.2.35.2018 Remont kaplicy w Sierakowie
2018-09-14 11:34:15
  ...więcej

ZP.271.2.33.2018 Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości - z podziałem na trzy części
2018-09-12 08:38:45
  ...więcej

ZP.271.2.32.2018 Wykonanie mapy do celów prawnych nieruchomości położonej w Radzyminie przy ul. Kilińskiego
2018-09-12 08:24:46
  ...więcej

ZP.271.2.30.2018 Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radzymin
2018-08-27 18:41:26
  ...więcej

ZP.271.2.26.2018 Oznakowanie poziome dróg na terenie gminy Radzymin
2018-07-26 17:30:27
  ...więcej

ZP.271.2.23.2018 Wynajem kabin sanitarnych wraz z serwisem na terenie miasta i gminy Radzymin
2018-06-21 10:18:48
  ...więcej

ZP.271.2.22.2018 Wykonanie robót utrzymaniowych na Kanale Sierakowskim w km 2+530 do 7+975 oraz na rzece Beniaminówka w km 11+280 do 15+800 w Gminie Radzymin
2018-06-13 15:47:54
  ...więcej

ZP.271.2.21.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ul. Maczka , Polnej, Norwida wraz z fragmentem Jana Pawła II i odwodnieniem wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę
2018-06-05 13:45:42
  ...więcej

ZP.271.2.20.2018 Projekt przebudowy ul. Kasztanowej w Dybowie Kolonii Gmina Radzymin
2018-05-29 14:00:57
  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9