Zasady rozliczania przyznanej dotacji
ZASADY ROZLICZANIA PRZYZNANEJ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z DANEGO OBSZARU POŻYTKU PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z BUDŻETU GMINY RADZYMIN
2012-10-10 12:44:22
  Zleceniobiorca zobowiązany jest do informowania Zleceniodawcy na bieżąco, w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących realizowanego zadania (np. terminu realizacji zadania lub innych wydarzeń mających wpływ na jego wykonanie ora  ...więcej

Pokazano 1 - 1 z 1

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl