ZASADY ROZLICZANIA PRZYZNANEJ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z DANEGO OBSZARU POŻYTKU PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z BUDŻETU GMINY RADZYMIN
2012-10-10 12:44:22
  Zleceniobiorca zobowiązany jest do informowania Zleceniodawcy na bieżąco, w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących realizowanego zadania (np. terminu realizacji zadania lub innych wydarzeń mających wpływ na jego wykonanie ora  ...więcej

Pokazano 1 - 1 z 1