ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE: „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK”
2018-07-31 10:06:41
  Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE: „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK”
2017-09-15 11:50:18
Szanowni Państwo,  zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  ...więcej

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 ROK
2017-07-10 16:38:32
Szanowni Państwo, zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej Gminy  do udziału&nbs  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE: „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 ROK”
2016-09-26 15:17:47
Szanowni Państwo,  zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.101.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 8 września 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
2016-09-08 13:36:04
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK
2016-06-09 09:46:18
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż rozpoczynają się  prace nad przygotowaniem projektu Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi  na 2017 rok. W imieniu Burmistrza Radzymina, Pana Krzysztofa Chacińskieg  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ˝Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi˝
2015-09-11 14:42:58
  ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu uchwały w sprawie:  „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o   ...więcej

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016 ROK
2015-09-10 09:34:37
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż rozpoczynają się  prace nad przygotowaniem projektu Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi  na 2016 rok. W imieniu Burmistrza Radzymina, Pana Krzysztofa Chaciń  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2015”
2014-10-09 10:21:40
  ...więcej

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 W FORMIE SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO
2014-10-09 10:19:22
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
2014-09-09 13:12:33
Konsultacje programu współpracy na rok 2015 ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCHProjektu uchwały w sprawie:„Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 usta  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.104.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 1.09.2014 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
2014-09-03 11:17:53
  ...więcej

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁTWORZENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK
2014-09-01 16:37:28
Szanowni Państwo, Burmistrz Radzymina zaprasza organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wszystkich zainteresowanych mieszka  ...więcej

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2014 ROK
2013-11-05 14:09:04
  ...więcej

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
2013-09-19 09:38:41
  KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie: „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolo  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2014 ROK”
2013-09-18 14:24:15
Konsultacje programu współpracy na rok 2014 Szanowni Państwo, w imieniu Burmistrza Radzymina Pana Zbigniewa Piotrowskiego, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych i współtworzenia „Programu współpracy Gminy Radzymin z organ  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.81.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 26.08.2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
2013-09-09 14:46:15
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2014 ROK
2013-08-27 10:02:16
Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, że rozpoczynają  się prace  nad opracowaniem projektu Rocznego programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2013"
2012-10-30 09:59:59
Sprawozdanie z konsultacji społecznychprojektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku public  ...więcej

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
2012-10-30 09:56:10
  KONSULTACJE SPOŁECZNEw sprawie: „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013̶  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 24
następne