Regulamin określający procedury udzielania zamówień

 
 Zarządzenie Nr 0050.120.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Adam Ślubowski - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2016-11-17 15:46:48.
 
 Zarządzenie Nr 0050.96.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin (traci moc z dniem 17.11.2016 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Adam Ślubowski - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2016-08-30 14:34:47 | Data modyfikacji: 2016-11-17 15:47:26.
 
 Zarządzenie Nr 0050.9.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin (traci moc z dniem 25.08.2016 r.)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Adam Ślubowski - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2016-01-27 15:00:13 | Data modyfikacji: 2016-08-26 08:23:40.
 
 Zarządzenie Nr 0050.117.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin (traci moc z dniem 28.01.2016 r.)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Adam Ślubowski - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2015-09-15 15:52:56 | Data modyfikacji: 2016-01-27 14:58:42.
 
 Zarządzenie Nr 0050.114.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę wynikającą z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Radzymin (traci moc z dniem 25.08.2016 r.)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Adam Ślubowski - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2015-09-09 17:08:04 | Data modyfikacji: 2016-08-26 08:20:12.
 
 Zarządzenie Nr 0050.110.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin (traci moc 16.09.2015 r.)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Adam Ślubowski - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2015-08-31 13:19:02 | Data modyfikacji: 2016-08-26 08:26:07.
 
 Zarządzenie Nr 0050.109.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę wynikającą z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Radzymin (traci moc z dniem 11.09.2015 r.)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Adam Ślubowski - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2015-08-28 21:09:44 | Data modyfikacji: 2016-08-26 08:26:57.
 
 Zarządzenie Nr 0050.46.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy Radzymin określającego procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro (traci moc z dniem 28.08.2015 r.)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2014-04-16 08:25:47 | Data modyfikacji: 2016-08-26 08:28:00.
 
 Zarządzenie Nr 0050.4.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy Radzymin określającego procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro (traci moc z dniem 16.04.2014 r.)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2014-01-10 10:30:37 | Data modyfikacji: 2016-08-26 08:29:07.
 
 Zarządzenie Nr 0050.107.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy Radzymin określającego procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro (traci moc z dniem 09.01.2014 r.)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2013-08-21 11:46:06 | Data modyfikacji: 2016-08-26 08:30:06.
Data wprowadzenia: 2013-08-21 11:46:06
Data modyfikacji: 2016-08-26 08:30:06
Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy
ObowižEzuje od: 2013-01-01
Opublikowane przez: Anna Kotowska