2013 rok

 
Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo
kontrolowany
Termin kontroli Określenie charakteru
czynności kontrolnych
Dokument z
kontroli
Sposób udostępnie-
nia
1 Ośrodek Pomocy Społecznej

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej

09.04.2013
12.04.2013

Realizacja zadań własnych gminy w przedmiocie tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wystąpienie pokontrolne Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2013-10-02 09:29:35 | Data modyfikacji: 2014-03-25 08:51:54.
 
Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo
kontrolowany
Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnie-
nia
1 Urząd Stanu Cywilnego

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy

16.04.2013

Kontrola ogólna Archiwum Zakładowego USC

Protokół kontroli

Zalecenia pokontrolne

Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2013-10-02 09:43:55 | Data modyfikacji: 2014-03-25 08:49:33.
 
Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo
kontrolowany
Termin kontroli Określenie charakteru
czynności kontrolnych
Dokument z kontroli Sposób udostępnie-
nia
1 Urząd Miasta i Gminy

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

08.07.2013

Kontrola Domu Administratora ul. Żeligowskiego 4 na terenie założenia parkowo - krajobrazowego   Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2013-10-02 09:58:32 | Data modyfikacji: 2014-03-25 08:51:13.
 
Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo
kontrolowany
Termin kontroli Określenie charakteru
czynności kontrolnych
Dokument z kontroli Sposób udostępnie-
nia
1 Urząd Miasta i Gminy

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy

30.07.2013

Kontrola ogólna Archiwum Zakładowego

Protokół kontroli

Zalecenia pokontrolne

Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2013-10-02 10:00:18 | Data modyfikacji: 2014-03-25 08:50:52.
 
Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo
kontrolowany
Termin kontroli Określenie charakteru
czynności kontrolnych
Dokument z kontroli Sposób udostępnie-
nia
1

Urząd Miasta i Gminy

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

02.10.2013
03.10.2013

Kontrola ex-post dz. 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013   Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego | Data wprowadzenia: 2014-03-25 08:47:17 | Data modyfikacji: 2014-03-25 08:50:22.
Data wprowadzenia: 2014-03-25 08:47:17
Data modyfikacji: 2014-03-25 08:50:22
Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego
Opublikowane przez: Anna Kotowska