INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU ZLECANIA ZADAŃ DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (T.J. DZ.U. Z 2010 R., NR 234, POZ. 1536 ZE ZM.)
2013-09-27 11:08:56
Na podstawie art. 19a ww. ustawy informuję, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Ad futurum” Postoliska, PL. 3 Maja 8, 05-240 Tłuszcz złożyło ofertę  do Burmistrza Radzymina w dniu 26.09.2013 r. o udzielenie dofin  ...więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU ZLECANIA ZADAŃ DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.)
2013-09-09 15:39:37
Na podstawie art. 19a ww. ustawy informuję, że Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, 02-348 Warszawa, ul. Rokosowska 10 złożył ofertę do Burmistrza Radzymina w dniu 05.09.2013 r. o udzielenie dofinansowania realiza  ...więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU ZLECANIA ZADAŃ DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WYNIKAJĄCEGO ZE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
2013-08-22 14:58:20
(t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Na podstawie art. 19a ww. ustawy informuję, że Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Gdyńska, 05-200 Wołomin, złożyło ofertę  do Burmist  ...więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU ZLECANIA ZADAŃ DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WYNIKAJĄCEGO ZE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
2013-05-27 17:04:22
INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU ZLECANIA ZADAŃ DOREALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WYNIKAJĄCEGOZE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I OWOLONTARIACIE (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze   ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4