Prawo śmieciowe

 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Dz.U.2013.122

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:45:05.
 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów - Dz.U.2012.676

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:48:13.
 
 Uchwała Nr 238/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia miesięcznych górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:56:34.
 
 Uchwała Nr 239/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2013-11-20 13:00:12.
 
 Uchwała Nr 221/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2013-11-20 13:01:41.
 
 Uchwała Nr 220/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2013-11-20 13:02:25.
 
 Uchwała Nr 219/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2013-11-20 13:03:23.
 
 Uchwała Nr 218/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2013-11-20 13:04:34.
 
 Uchwała Nr 268/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 221/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2013-11-20 13:05:51.
 
 Uchwała Nr 280/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2013-11-20 13:06:57.
 
 Uchwała NR 280/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzymin - tekst ujednolicony

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2014-03-05 10:36:23 | Data modyfikacji: 2014-03-05 10:39:58.
 
 Uchwała Nr 372/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2014-03-05 11:14:19.
 
 Uchwała Nr 481/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska - Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2014-12-04 12:21:39.
 
 Uchwała Nr 482/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska - Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2014-12-04 12:22:24.
 
 Uchwała Nr 483/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska - Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2014-12-04 12:24:02.
 
 Uchwała Nr 488/XLII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 października 2014 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska - Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2014-12-04 12:26:32.
 
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska - Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2014-12-04 12:29:19.
 
 DEKLARACJA ELEKTRONICZNA

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska - Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2014-12-04 12:30:42.
 
 Uchwała Nr 280/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzymin (tekst ujednolicony)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska - Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2014-12-04 12:39:39.
 
 Uchwała Nr 459/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (tekst ujednolicony)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska - Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2014-12-04 12:40:29.
 
 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015 poz.87)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:16:52.
Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:16:52
Opublikowane przez: Anna Kotowska