Gospodarka odpadami w gminie Radzymin od 01 lipca 2013 roku

 

 - ra_20120613_kosz.jpg

Szanowni Mieszkańcy!
 

Odpady to jeden z najpoważniejszych problemów współczesności, nierozerwalnie związany z egzystencją człowieka, Wszyscy  je wytwarzamy  i wszyscy musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Racjonalna gospodarka odpadami  to nie moda czy wymóg chwili – to konieczność! Podstawowym celem "reformy śmieciowej" jest ograniczenie ilości  odpadów, które  będą trafiać na składowiska  oraz  zapewnienie osiągnięcia wymaganych prawem unijnym odpowiednich  poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku. Sukces selektywnego zbierania odpadów wiąże się z zaangażowaniem  wszystkich  mieszkańców gminy. Motywacją niech będą nie tylko wymierne oszczędności w poszczególnych gospodarstwach domowych, ale i świadomość  znaczenia tych działań  dla naszego zdrowia i stanu środowiska naturalnego, w którym żyjemy.

Działania  informacyjno - edukacyjne  są jednym z kluczowych elektów budowania  nowego systemu gospodarowania odpadami. Zachęcamy Państwa serdecznie do zapoznania z przygotowanym materiałem.


Pobierz:

 PORADNIK DOBREJ SEGREGACJI

 

 

 - ra_20120613_dom_01.jpg

Ulotka informacyjna dla mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej i w zabudowie wielorodzinnej do sześciu lokali

   
 - ra_20120613_dom_03.jpg

Ulotka informacyjna dla mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej

 
------------------------------------------------------------------------------------
 - ra_20130703_banersmieci_01.jpg
 
------------------------------------------------------------------------------------
 

WNOSZENIE OPŁAT ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADZYMIN

-  WPŁATY TYLKO NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA „ŚMIECIOWEGO”-  

 
SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY RADZYMIN,
 
uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2013 roku wszelkie wpłaty za odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych należy realizować wyłącznie  w oparciu o Państwa

indywidualny numer konta bankowego


 -  generowany na podstawie numeru złożonej przez Państwa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powyższy numer jest przypisany do konkretnego właściciela i nieruchomości, zgodnie ze złożona deklaracją. Wpłaty będą automatycznie ewidencjonowane w systemie informatycznym Urzędu Miasta i Gminy Radzymin na indywidualnych subkontach. Informacja o indywidualnym numerze konta jest Państwu   przekazywana  łącznie z ulotką informacyjną. na temat wdrażanego systemu gospodarki odpadami.
W związku z powyższym nie należy przekazywać przedmiotowego numeru konta innym osobom, ani też wnosić na nie innych opłat, w tym opłat opłat za inne osoby lub nieruchomości. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych są obowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co miesiąc,  w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od 15 lipca 2013 r. Opłaty należy wnosić bez wezwania, dokonując płatności na swój indywidualny tzw. „śmieciowy” rachunek bankowy. Opłatę   można wnosić drogą elektroniczną, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie Urzędu (Radzymin,  Pl. T. Kościuszki 2)  czynnej w:

poniedziałek - 10.00 - 14.30 
wtorek - 08.00 - 14.30
środa - 08.00 - 14.30
czwartek - 08.00 - 14.30
piątek - 08.00 - 14.00

W przypadku pytań, uwag czy wątpliwości proszę o kontakt z Referatem Środowiska i Gospodarki Odpadami: telefon  22 6676866 lub adres e-mail: odpady@radzymin.pl

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, którzy  w terminie   złożyli  swoje
deklaracje  o wysokości opłaty  „śmieciowej”

 

Opracowanie; Halina Grzelak- Sekretarz Gminy Radymin

 ***
 

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Grażyna Szczepańska - Referat OŚiGO | Data wprowadzenia: 2013-11-20 13:10:57 | Data modyfikacji: 2018-01-24 09:05:55.
Data wprowadzenia: 2013-11-20 13:10:57
Data modyfikacji: 2018-01-24 09:05:55
Autor: Grażyna Szczepańska - Referat OŚiGO
Opublikowane przez: Anna Kotowska