2014r.

 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 18 grudnia 2014 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:44:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2014 – 2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:43:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:42:59.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:37:33.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 436/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:34:59.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:28:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:18:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:17:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:17:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:15:34 | Data modyfikacji: 2014-12-15 10:16:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2014-12-15 09:44:45.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 27 listopada 2014 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2014-11-27 08:36:26 | Data modyfikacji: 2014-12-15 10:44:54.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2014-11-27 08:34:42 | Data modyfikacji: 2014-11-27 08:35:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2014-11-27 08:33:23.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2014-11-27 08:32:40.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 12 listopada 2014 roku

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Data wprowadzenia: 2014-11-07 09:46:45.
 
 Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Radzymina do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środka i Gospodarki Wodnej

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-11-07 09:32:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-11-07 09:29:04.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2014-2023

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-11-07 09:26:33 | Data modyfikacji: 2014-11-07 10:06:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-11-07 09:24:05 | Data modyfikacji: 2014-11-07 10:04:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 415/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród za wysokie wyniki sportowe

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2014-11-07 09:21:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2014-11-07 09:14:06.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Mariusz Kierszulis - Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa | Data wprowadzenia: 2014-11-07 09:05:23.
 
 Projekt Uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przywilejów bezpłatnych w środkach komunikacji na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2014-11-07 09:01:58.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2014-11-07 08:57:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego międzygminnej komunikacji autobusowej na linii Wólka Radzymińska - Sieraków - Słupno i na linii Białgobrzegi - Łąki - Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2014-11-07 08:48:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2014-11-07 08:40:22.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2014-11-07 08:30:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2014-11-07 08:25:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2014-11-07 08:22:26.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 15 października 2014 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2014-10-09 13:33:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-10-09 13:31:59.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 233/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-10-09 13:30:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 313/XXII/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-10-09 13:30:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2014 – 2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-10-09 13:26:43.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014;

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-10-09 13:24:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin we wsi Arciechów ul. Wypoczynkowa

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2014-10-09 13:19:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin we wsi Słupno ul. Malwy

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2014-10-09 13:14:23 | Data modyfikacji: 2014-10-09 13:15:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin we wsi Wiktorów ul. Strumykowa

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2014-10-09 13:10:13.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin we wsi Łosie ul. Dzika

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2014-10-09 13:05:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin we wsi Arciechów ul. Krokusowa

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2014-10-09 13:00:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2014-10-09 12:55:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska - Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2014-10-09 12:52:08.
 
 Projekt Uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2014-10-09 12:24:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2014-10-09 12:18:13.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 9 września 2014 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2014-09-03 14:06:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2014 – 2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-09-04 10:41:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-09-04 10:41:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska - Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2014-09-04 09:59:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska - Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2014-09-03 14:06:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska - Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2014-09-03 13:58:44.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2014-09-03 13:55:33.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości do korzystania Sołectwu Cegielnia

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2014-09-03 13:44:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2014-09-03 13:41:45.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2014-09-03 13:37:00.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2014-09-03 13:32:16.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Radzymin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib odwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2014-09-03 13:26:39 | Data modyfikacji: 2014-09-04 15:29:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin odrębnego obwodu głosowania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2014-09-03 13:21:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację Projektu "Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radzymin"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2014-09-03 13:24:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 5

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2014-09-03 13:13:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik GZEASz | Data wprowadzenia: 2014-09-03 12:57:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2014-09-03 12:50:30.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 11 sierpnia 2014 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2014-08-07 14:30:35 | Data modyfikacji: 2014-08-07 14:30:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2014 – 2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-08-07 14:29:32.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-08-07 14:28:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Szkolnej w Słupnie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-08-07 14:28:16.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie odwodnienia ulicy Spacerowej w Słupnie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-08-07 14:27:37.
 
 Projekt Uchwały uchylająca uchwałę Nr 388/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę drogi Sieraków - Słupno gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-08-07 13:54:35 | Data modyfikacji: 2014-08-07 14:26:07.
 
 Projekt Uchwały uchylająca uchwałę Nr 426/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika przy ul. Szkolnej w Słupnie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-08-07 13:53:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2014-08-07 13:48:55.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 17 czerwca 2014 roku

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Data wprowadzenia: 2014-06-11 15:58:55 | Data modyfikacji: 2014-06-11 15:59:36.
 
 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2014-2023

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-06-11 15:57:28 | Data modyfikacji: 2014-06-11 15:58:02.
 
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-06-11 15:55:58.
 
 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Elżbieta Borowska - Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2014-06-11 15:54:52.
 
 Projekt uchwały w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Elżbieta Borowska - Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2014-06-11 15:52:28.
 
 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Elżbieta Borowska - Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2014-06-11 15:49:30.
 
 Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Elżbieta Borowska - Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2014-06-11 15:46:49.
 
 Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2014-06-11 15:44:58.
 
 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Maria Niegowska - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2014-06-11 15:43:51.
 
 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w mieście Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2014-06-11 15:42:39.
 
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Nieporęt mienia Gminy Radzymin w związku ze zmianą granic gmin

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2014-06-11 15:40:16.
 
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2014-06-11 15:37:48.
 
 Projekt uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Ciemne Etap 1-A

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2014-06-11 15:35:15.
 
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 3-A

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2014-06-11 15:31:10 | Data modyfikacji: 2014-06-11 15:32:59.
 
 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2014-06-11 15:28:56.
 
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 5

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2014-06-11 15:24:05 | Data modyfikacji: 2014-06-11 15:25:47.
 
 Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2018 w Gminie Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Jolanta Borowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2014-06-11 14:49:18.
 
 Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2014-06-11 14:46:47.
 
 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2013 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-06-11 15:04:33.
 
 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Radzymina za rok 2013

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-06-11 15:02:18.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 29 maja 2014 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2014-05-23 11:41:15.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2014 – 2023 2014

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-05-23 12:25:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-05-23 12:24:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk- Kierownik GZEASz | Data wprowadzenia: 2014-05-23 11:04:45.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budżetu gminy, o których mowa w art. 1 pkt 20 lit.b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk- Kierownik GZEASz | Data wprowadzenia: 2014-05-23 10:58:57.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkolach

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk- Kierownik GZEASz | Data wprowadzenia: 2014-05-23 10:54:32.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2014-05-23 10:50:35.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2014-05-23 10:46:43.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Rasińska - Z-ca Kierownika Referatu Finansowego | Data wprowadzenia: 2014-05-23 10:36:31.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Rasińska - Z-ca Kierownika Referatu Finansowego | Data wprowadzenia: 2014-05-23 10:28:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Rasińska - Z-ca Kierownika Referatu Finansowego | Data wprowadzenia: 2014-05-23 10:22:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Rasińska - Z-ca Kierownika Referatu Finansowego | Data wprowadzenia: 2014-05-23 10:16:13.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Radzyminie do składu Komisji do rozpatrywania wniosków i przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2014-05-23 10:08:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Grzegorz Krycki - Dyrektor Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2014-05-23 10:03:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Radzyminie – Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2013

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Grzegorz Krycki - Dyrektor Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2014-05-23 09:52:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2014-05-23 08:45:19.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 15 kwietnia 2014 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 10:16:10 | Data modyfikacji: 2014-04-09 10:16:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 285/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzymina oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2014-04-09 10:14:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (ul. Zacisze w Emilianowie)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2014-04-09 10:11:49.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (ul. Łabędzia w Starych Załubicach)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2014-04-09 10:07:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 406/XXVII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2014-04-09 10:03:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2014 – 2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-04-09 09:58:22.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-04-09 09:51:35.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika przy ulicy Szkolnej w Słupnie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-04-09 09:42:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika w miejscowości Rżyska

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-04-09 09:40:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik GZEASz | Data wprowadzenia: 2014-04-09 09:37:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Wołomińskim porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wołomiński gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik GZEASz | Data wprowadzenia: 2014-04-09 09:33:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2014-04-09 09:25:48 | Data modyfikacji: 2014-04-09 09:26:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2014-04-09 09:19:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2014-04-09 09:15:14.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Radzymin na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2014-04-09 09:08:05.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie, jego zastępców, dla radnych oraz dla sołtysów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Kowalska - Inspektor w Biurze Rady | Data wprowadzenia: 2014-04-09 09:03:41.
 
 Projekt Uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2014-04-09 08:31:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2014-04-09 08:27:23.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 4 lutego 2014 roku

   

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2014-01-29 11:30:08.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2014-01-29 11:29:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Radzymin na 2015 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Żmuda - Główny Specjalista ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich | Data wprowadzenia: 2014-01-29 11:39:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2014-01-29 11:42:45.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2014-01-29 11:46:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie poparcia stanowiska z dnia 30.08.2013 r. Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2014-01-29 11:51:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin (we wsi Borki ul. Teresińska, ul. Rekreacyjna, ul. Słowiańska, ul. Ryńska)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2014-01-29 11:55:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Stare Załubice ul. Gruntowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2014-01-29 11:58:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Łąki ul. Dworkowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2014-01-29 12:01:57.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Łosie Aleja Róż)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2014-01-29 12:05:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 285/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzymin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2014-01-29 12:07:45.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2014-01-29 12:14:51.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 2 – A

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2014-01-29 12:32:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ew. 349/1 i 350/1 w obrębie Ciemne w gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2014-01-29 12:43:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 233/XIX/2004 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 września 2004 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2014-01-29 12:48:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-01-29 12:52:49.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2014 – 2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-01-29 12:56:01.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika przy ul. Korczaka w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-01-29 13:02:54.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania DK8 z drogą powiatową nr 4309W (ul. Spacerowa) we wsi Słupno gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-01-29 13:04:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę drogi Sieraków – Słupno gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-01-29 13:05:11.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 14 marca 2014 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2014-03-10 11:49:07 | Data modyfikacji: 2014-03-10 11:51:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2014-03-10 11:50:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2014-03-10 11:57:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014 - 2020"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2014-03-10 12:00:40.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 364/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Czuba - Główny Specjalista ds. Opieki i Wychowania | Data wprowadzenia: 2014-03-10 12:06:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2016

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2014-03-10 12:17:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2014-03-10 12:20:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi komunalne o charakterze publicznym świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz - Prezes Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Data wprowadzenia: 2014-03-10 12:24:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze gminy Radzymin na okres od 01.05.2014 r. do 30.04.2015 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz - Prezes Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Data wprowadzenia: 2014-03-10 12:39:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Zwierzyniec ul. Zawadzka)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2014-03-10 12:47:41.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2014 roku"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2014-03-10 12:58:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Bonecka - radna Rady Miejskiej w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2014-03-10 13:08:44.
 
 Projekt Uchwały w sprawie Regulaminu Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Bonecka - Radna Rady Miejskiej w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2014-03-10 13:19:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mokre na terenie gminy Radzymin – część A.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2014-03-12 13:47:29 | Data modyfikacji: 2014-03-12 13:49:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2014-03-10 13:25:42 | Data modyfikacji: 2014-03-12 10:53:57.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 383/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 233/XIX/2004 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2014-03-10 13:34:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały Nr 390/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ew. 349/1 i 350/1 w obrębie Ciemne w gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2014-03-10 13:42:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk- Kierownik GZEASz | Data wprowadzenia: 2014-03-10 13:46:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Słupnie, Aleja Jana Pawła II 14

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk- Kierownik GZEASz | Data wprowadzenia: 2014-03-10 13:50:06.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-03-11 08:23:52 | Data modyfikacji: 2014-03-11 08:25:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2014–2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-03-11 08:28:35.
 
 Projekt Uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzymin przez inne niż Gmina Radzymin osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-03-11 08:31:47 | Data modyfikacji: 2014-03-11 08:33:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2014-03-10 14:24:05 | Data modyfikacji: 2014-03-10 14:26:57.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2014-03-10 14:27:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/X/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie okreslenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie ul. Szkolna 3 dla której organem prowadzącym jest Gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk- Kierownik GZEASz | Data wprowadzenia: 2014-03-10 14:31:34.
Data wprowadzenia: 2014-03-10 14:31:34
Autor: Halina Kondratczyk- Kierownik GZEASz
Opublikowane przez: Anna Kotowska