2014 rok

 
Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo
kontrolowany
Termin kontroli Określenie charakteru
czynności kontrolnych
Dokument z kontroli Sposób udostępnie-
nia
1

Urząd Miasta i Gminy
Referat Finansowy

ZUS II Oddział Warszawa Wydział Kontroli Pł. Składek
Warszawa ul. Podskarbińska 25

28.02.2014
11.03.2014

Zakres kontroli zgodnie z podanym w upowaznieniu   Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego | Data wprowadzenia: 2014-03-25 08:37:52 | Data modyfikacji: 2014-03-25 08:59:10.
 
Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo
kontrolowany
Termin kontroli Określenie charakteru
czynności kontrolnych
Dokument z kontroli Sposób udostępnie-
nia
1 Urząd Miasta i Gminy
Referat Finansowy

Wojewoda Mazowiecki

18.03.2014
24.03.2014

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym   Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego | Data wprowadzenia: 2014-03-25 08:43:26 | Data modyfikacji: 2014-03-25 08:59:36.
 
Lp. 

Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjna

Przez kogo kontrolowany

Termin kontroli

Określenie charakteru czynności kontrolnych

Dokument z kontroli

Sposób udostępnienia

1

Sam. Stanowisko ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

NIK

25.06.2014

10.07.2014

Wykonywanie przez podmioty upoważnione kontroli zawierania ubezpieczeń obowiązkowych

wystąpienie pokontrolne

-

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego | Data wprowadzenia: 2015-01-14 11:51:17 | Data modyfikacji: 2015-01-14 12:02:42.
 
 Lp.

Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjna

Przez kogo kontrolowany

Termin kontroli

Określenie charakteru czynności kontrolnych

Dokument z kontroli

Sposób udostępnienia

1

Referat Inwestycji i Drogownictwa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Kontroli

07.08.2014

08.08.2014

Kontrola projektu „Budowa boiska ogólnodostępnego w Słupnie” realizowanego w ramach PROW 2007-2013

 

na wniosek

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego | Data wprowadzenia: 2015-01-14 12:15:31 | Data modyfikacji: 2015-01-14 12:17:24.
 
 Lp.

Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjna

Przez kogo kontrolowany

Termin kontroli

Określenie charakteru czynności kontrolnych

Dokument z kontroli

Sposób udostępnienia

1

Gimnazjum Nr 1

w Radzyminie

Urząd Skarbowy w Białymstoku

26.09.2014

Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do jej naliczenia na 2012 r.

Wyniki kontroli

-

2

Zespół Szkół w Słupnie

Urząd Skarbowy w Białymstoku

03.11.2014

Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do jej naliczenia na 2012 r.

Wyniki kontroli

-

3

Gmina Radzymin

Urząd Skarbowy w Białymstoku

26.11.2014

Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do jej naliczenia na 2012 r.

Wyniki kontroli

-

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego | Data wprowadzenia: 2015-01-14 12:32:53 | Data modyfikacji: 2015-01-14 12:47:25.
 
 Lp.

Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjna

Przez kogo kontrolowany

Termin kontroli

Określenie charakteru czynności kontrolnych

Dokument z kontroli

Sposób udostępnienia

1

Samodzielne Stanowisko ds. ds. Obrony Cywilnej, Obronności i Zarządzania Kryzysowego

Starostwo Powiatowe w Wołominie

29.10.2014

Kontrola zadań z zakresu obronności cywilnej, obronności i zarządzania kryzysowego z lat 2011 - 2014

-

-

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego | Data wprowadzenia: 2015-01-14 12:53:59 | Data modyfikacji: 2015-01-14 12:54:38.
Data wprowadzenia: 2015-01-14 12:53:59
Data modyfikacji: 2015-01-14 12:54:38
Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego
Opublikowane przez: Anna Kotowska