INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU ZLECANIA ZADAŃ DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (T.J. DZ.U. Z 2010 R., NR 234, POZ. 536 ZE ZM.)
2014-09-18 08:50:08
Informacja DOTYCZĄCA TRYBU ZLECANIA ZADAŃ DOREALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WYNIKAJĄCEGOZ USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE(t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.)   Na p  ...więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU ZLECANIA ZADAŃ DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
2014-08-05 12:42:27
Na podstawie art. 19a ww. ustawy informuję, że Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupno, Słupno Al. Jana Pawła II 9C, 05-250  Radzymin złożyło ofertę  do Burmistrza Radzymina w dniu 31.07.2014 r. o udzielenie dofinansowania realizacji zad  ...więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU ZLECANIA ZADAŃ DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (T.J. DZ.U. Z 2010 R., NR 234, POZ. 536 ZE ZM.)
2014-03-12 12:32:50
Na podstawie art. 19a ww. ustawy informuję, że Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, 02-348 Warszawie ul. Rokosowska 10 złożyło ofertę  do Burmistrza Radzymina w dniu 07.03.2014 r. o udzielenie dofinansowania   ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3