Obwieszczenia Ministrów

 
 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zawiadamiające o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 stycznia 2017 r. uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r.o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,,Marki" (bez węzła) do węzła ,,Radzymin Płd". Zadanie II węzeł ,,Kobyłka" (bez węzła) - węzeł ,,Radzymin Płd." w km 6+450,26 - 13+690,73", sprostowaną postanowieniem z dnia 1 lutego 2017 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek - Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-05-10 12:34:26 | Data modyfikacji: 2017-05-10 12:35:33.
 
 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zawiadamiające o wydaniu postanowienia z dnia 1 lutego 2017 r. znak: DLI.II.6621.29.2016.DB.47 prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 stycznia 2017 r., znak: DLI.II.6621.29.2016.DB.41, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r., znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,,Marki" (bez węzła) do węzła ,,Radzymin Płd". Zadanie II węzeł ,,Kobyłka" (bez węzła) - węzeł ,,Radzymin Płd." w km 6+450,26 - 13+690,73"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek - Referat Geodezji i Gospodarki gruntami | Data wprowadzenia: 2017-02-15 14:21:03.
 
 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 20 stycznia 2017 r., znak: DLI.II.6621.29.2016.DB.41, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r., znak: WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,,Marki" (bez węzła) do węzła ,,Radzymin Płd". Zadanie II węzeł ,,Kobyłka" (bez węzła) - węzeł ,,Radzymin Płd." w km 6+450,26 - 13+690,73"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek - Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:42:52.
 
 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zawiadamiające o wydaniu postanowienia z dnia 21 listopada 2016 r., znak: DLI.III.6621.144.2016.KS.3, utrzymujacego w mocy postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 września 2016 r., znak: DLI.II.6621.13.2016.MZ.41, prostujące z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 lipca 2016 r., znak: DLI.II.6621.13.2016.MZ.29, uzupełnionej postanowieniem z dnia 19 lipca 2016 r., znak: DLI.II.6621.13.2016.MZ.36, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 3/II/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r., znak: WI-II.7820.1.6.2015.AM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. ,,Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 0+521,66 do km 6+450,26"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek - Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-11-29 15:27:16.
 
 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zawiadamiające o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 lipca 2016 r., znak: DLI.II.6621.13.2016.MZ.29, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 3/II/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r., znak: WI-II.7820.1.6.2015.AM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. ,,Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 0+521,66 do km 6+450,26", uzupełnioną postanowieniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 lipca 2016 r., znak: DLI.II.6621.13.2016.MW.36

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-10-10 13:01:02.
 
 Obwieszczenie informujące o wydaniu przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa postanowienia z dnia 8 września 2016 r., znak: DLI.II.6621.13.2016.MW.41, prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 lipca 2016 r., znak: DLI.II.6621.13.2016.MZ.29, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 3/II/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r., znak: WI-II.7820.1.6.2015.AM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 0+521,66 do km 6+450,26", uzupełnionej postanowieniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 lipca 2016 r., znak: DLI.II.6621.13.2016.MW.3

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek - Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-09-20 09:32:56.
 
 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydania postanowienia uzupełniającego decyzję uchylającą w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn."Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 0+521,66 do km 6+450,26"

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Maria Kurek - Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-07-27 13:44:00.
 
 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydania decyzji uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn."Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 0+521,66 do km 6+450,26"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek - Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-07-14 13:30:15.
 
 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA O ZATWIERDZENIU „PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH SZCZEGÓLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI W SKALI 1:50000 ARKUSZ Serock (450) REAMBULACJA”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Minister Środowiska | Data wprowadzenia: 2014-10-10 11:15:59.
 
 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 12 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA „PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH SZCZEGÓŁOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI W SKALI 1: 50 000 ARKUSZ SEROCK (450) REAMBULACJA”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Minister Środowiska | Data wprowadzenia: 2014-06-17 08:54:29 | Data modyfikacji: 2014-06-17 08:56:16.
Data wprowadzenia: 2014-06-17 08:54:29
Data modyfikacji: 2014-06-17 08:56:16
Autor: Minister Środowiska
Opublikowane przez: Anna Kotowska