INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU ZLECANIA ZADAŃ DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ.U. 2014 r. poz. 1118 ze zm.)
2015-11-27 13:48:19
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, że Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”, ul. Weteranów 47,05-250 Radzymin złożyło w dniu 20 listopada 2  ...więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU ZLECANIA ZADAŃ DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ.U. 2014 r. poz. 1118 ze zm.)
2015-11-23 17:31:30
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, że Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Radzymina”, ul. Konstytucji 3 – Maja 15, 05-250 Radzymin   ...więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU ZLECANIA ZADAŃ DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ.U. 2014 r. poz. 1118 ze zm.)
2015-11-12 14:14:54
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, że Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum” , ul. Weteranów 47, 05-250 Radzymin złożyło w dniu 6 listopada   ...więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU ZLECANIA ZADAŃ DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ.U. 2014 r. poz. 1118 ze zm.)
2015-10-06 13:18:48
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, że Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń ”, ul. Flisaków 46, 03-043 Warszaw  ...więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU ZLECANIA ZADAŃ DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ.U. 2014 r. poz. 1118 ze zm.)
2015-07-06 12:21:08
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, że Fundacja „Kreatywni”, Słupno Al. Jana Pawła II 9c, 05-250 Radzymin złożyła w dniu 1 lipca 2015 r. do Burm  ...więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU ZLECANIA ZADAŃ DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ.U. 2014 r. poz. 1118 ze zm.)
2015-07-06 12:10:03
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, że Fundacja „Kreatywni”, Słupno Al. Jana Pawła II 9c, 05-250 Radzymin złożyła w dniu 1 lipca 2015 r. do Burm  ...więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU ZLECANIA ZADAŃ DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ.U. 2014 r. poz. 1118 ze zm.)
2015-07-01 11:13:38
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, że Fundacja „Kreatywni”, Słupno Al. Jana Pawła II 9c, 05-250 Radzymin złożyła w dniu 30 czerwca 2015 r. do B  ...więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU ZLECANIA ZADAŃ DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ.U. 2014 r. poz. 1118 ze zm.)
2015-06-09 10:39:54
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, że Fundacja „Kamyk”, Nowe Załubice, ul. Opolska 71 złożyła w dniu 9 czerwca 2015 r. do Burmistrza Radzymina o  ...więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU ZLECANIA ZADAŃ DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ.U. 2014 R. POZ. 1118 ZE. ZM.)
2015-05-25 15:47:52
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, że Towarzystwo Skautowe HORN złożyło ofertę do Burmistrza Radzymina o udzielenie dofinansowania realizacji zadania public  ...więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU ZLECANIA ZADAŃ DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ.U. 2014 R. POZ. 1118 Z POŹN. ZM.)
2015-04-24 13:23:58
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, że Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń” ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa złożył  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10