2015 rok

 
Lp Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjnaSposób udostępnienia Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Straż Miejska Wojewoda Mazowiecki 12.05.2015r. Kontrola w zakresie zasadności wykonywania i prawidłowości dokumentowania czynności, wynikających z art. 12 ustawy, zasadności oraz sposobu dokumentowania użycia środków przymusu bezposredniego, prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy. Wystąpienie pokontrolne -

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego | Data wprowadzenia: 2015-06-12 10:44:23 | Data modyfikacji: 2015-07-01 11:26:23.
 
Lp Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjnaSposób udostępnienia Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta i Gminy Radzymin Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 10.02.2015r. Kontrola w zakresie projektu realizowanego w ramach PORYBY 2007-2013   -
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2016-07-05 09:56:16.
 
Lp Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjnaSposób udostępnienia Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta i Gminy Radzymin Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 07.05.2015r. Wizytacja w miejscu realizacji operacji w ramach PROW 2007-2013 pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Słupno poprzez budowę chodnika w ul. Norwida.   -
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2016-07-05 09:59:08.
Data wprowadzenia: 2016-07-05 09:59:08
Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO
Opublikowane przez: Anna Kotowska