Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 
 

- ra_20141114_gospodarkaniskoemisyjna_02.png

Burmistrz Radzymina zaprasza do wypełnienia ankiety:

  PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Szanowni Państwo

w związku z przystąpieniem gminy Radzymin do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, konieczna będzie inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących się w na terenie gminy. W wyniku przeprowadzonej procedury zamówień publicznych opracowanie Planu zlecone zostało firmie IGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z  siedzibą w Katowicach, która jest odpowiedzialna  za przeprowadzenie ankietyzacji w celu pozyskania niezbędnych danych.   
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju lokalnego, a co za tym idzie poprawienie jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców. W przyszłości, dzięki temu opracowaniu, gmina będzie mogła zwiększyć swoją skuteczność w pozyskiwaniu środków ze źródeł pozabudżetowych na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Europy (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, czy dofinansowanie  kolektorów słonecznych dla  budynków mieszkalnych).

W związku  z tym zwracam się  do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, która zostanie Państwu dostarczona osobiście przez ankieterów wymienionej wyżej Firmy. Ankieterzy będą posiadali imienne identyfikatory oraz upoważnienia podpisane przez Burmistrza Radzymina.

Przeprowadzenie ankietyzacji odbędzie się w okresie od listopada 2014 roku do marca 2015 roku.  

Ankietę można także pobrać ze strony internetowej www.radzymin.pl jako plik PDF (wersja tylko do wydruku) oraz jako plik DOC (wersja edytowalna); będzie również dostępna w Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu przy Pl. T. Kościuszki 2. Wypełnione ankiety można odesłać na adres: info@odpady.biz.pl lub inforad@radzymin.pl. W wersji papierowej można je odesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Sekretarz Gminy, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin lub przekazać osobiście  do Biura Obsługi Interesanta, lub do pok. nr 22 –  do dnia 28.02.2015 r.

Licząc na efektywną współpracę, z wyrazami szacunku

Burmistrz Radzymina
Krzysztof Chaciński

Dodatkowych informacju udziela również Sekretarz Gminy Halina Grzelak
tel. 600933916

Radzymin, dnia 14.11.2014 r.

 

ANKIETA - DLA MIESZKAŃCÓW (PDF)
ANKIETA - DLA MIESZKAŃCÓW (doc)

ANKIETA - BUDYNKI WIELORODZINNE (PDF)
ANKIETA - BUDYNKI WIELORODZINNE (doc)

ANKIETA - PRZEDSIĘBIORCY (PDF)
ANKIETA - PRZEDSIĘBIORCY (doc)

- ra_20141118_energia_01.jpg

 

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2014-12-05 08:26:11 | Data modyfikacji: 2015-05-19 15:45:18.

Zobacz:
 Komunikaty, Ogłoszenia i Informacje  .  Prawo, Uchwały .  Protokoły i sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji  . 
Data wprowadzenia: 2014-12-05 08:26:11
Data modyfikacji: 2015-05-19 15:45:18
Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy
Opublikowane przez: Anna Kotowska