2016 rok

 
Lp Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjnaSposób udostępnienia Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Polityki Społecznej 2-5.02.2016r. Kontrola stanu zatrudnienia i kwalifikacje zatrudnionej kadry, prawidłowość przyznawania zasiłków stałych oraz kierowania klientów do domów pomocy społecznej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia kontroli. Wystąpienie pokontrolne -

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Mazowiecki Urząd Wojewódzki | Data wprowadzenia: 2016-02-23 11:56:54 | Data modyfikacji: 2016-02-23 11:58:30.
 
Lp Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjnaSposób udostępnienia Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta i Gminy Radzymin Centrum Projektów Polska Cyfrowa

02.06.2016

03.06.2016

Kontrola trwałości na  miejscu realizacji umowy nr POIG.08.03.00-14-003/09 w ramach projektu "Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Radzymin".  Informacja pokontrolna -

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - kierownik referatu OgO | Data wprowadzenia: 2016-07-05 10:05:55 | Data modyfikacji: 2016-07-05 10:41:27.
 
Lp Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjnaSposób udostępnienia Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta i Gminy Radzymin Dyrektor Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy

02.06.2016

Kontrola w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego i dokumentację powstałą i zgromadzoną w UMiG Radzymin do 2015 roku włącznie

Protokół

Wystąpienie pokontrolne

-

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - kierownik referatu OgO | Data wprowadzenia: 2016-07-05 10:48:34 | Data modyfikacji: 2016-08-30 12:15:14.
 
Lp Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjnaSposób udostępnienia Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta i Gminy Radzymin Regionalna Izba Obrachunkowa

21.06.2016

18.08.2016

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2015 rok

 Protokół

Wystąpienie pokontrolne

-

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - kierownik referatu OgO | Data wprowadzenia: 2016-07-05 10:55:45 | Data modyfikacji: 2016-10-06 08:29:23.
 
Lp Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjnaSposób udostępnienia Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Polityki Społecznej 23-26.08
2016r.
Kontrola sposobu organizacji oraz realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie ustalania uprawień do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku pielęgnacyjnego Wystąpienie pokontrolne -

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2017-01-03 09:40:00 | Data modyfikacji: 2017-01-03 09:41:19.
 
Lp Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjnaSposób udostępnienia Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta i Gminy Radzymin Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 14.10.2016 Kontrola stanu przygotowań obronnych Urzędu Miasta i Gminy Radzymin Protokół kontroli dostępny w Referacie OgO
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2016-11-03 08:36:22.
 
Lp Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjnaSposób udostępnienia Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Stanu Cywilnego w Radzyminie Rchiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku 27.09.2016 Sprawdzenie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych, obejmujących akta stanu cywilnego, tj. księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego i skorowidze wytworzone do 2016 r. włącznie

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne

-

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik OgO | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:35:20 | Data modyfikacji: 2017-01-17 12:56:29.
 
Lp Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjnaSposób udostępnienia Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyminie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie 07.12.2016 Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych Protokół z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych  dostępny w Referacie OgO 

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik referatu OgO | Data wprowadzenia: 2017-01-03 14:06:35 | Data modyfikacji: 2017-01-03 14:07:04.
Data wprowadzenia: 2017-01-03 14:06:35
Data modyfikacji: 2017-01-03 14:07:04
Autor: Monika Orłowska - Kierownik referatu OgO
Opublikowane przez: Anna Kotowska